ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Χημεία, Μικροβιολογία και Αρχές Συντήρησης Τροφίμων - Εργαστήριο:
Υποβολή Εργαστηριακών Αναφορών

Επιλέξτε με προσοχή την εργαστηριακή σας άσκηση
1. Προσδιορισμός Συστατικών Τροφίμων και Επίδραση Διεργασιών Επεξεργασίας & Συντήρησης
2. Πρωτεΐνες: Λειτουργικότητα και Αλληλεπιδράσεις σε Συστήματα Τροφίμων
3. Υδατάνθρακες: Μελέτη Φυσικοχημικών και Λειτουργικών Ιδιοτήτων. Ζελατινοποίηση. Γλυκαιμικός
Δείκτης.
4. Μελέτη Ρεολογικών Ιδιοτήτων των Τροφίμων - Βασικές Αρχές Ανάλυσης του Προφίλ Υφής των
Τροφίμων - Επίδραση από την Επεξεργασία
5. Μελέτη Αντιοξειδωτικής και Αντιμικροβιακής Δράσης Βιοδραστικών Συστατικών σε Συστήματα
Λιπαρών και σε Τελικά Προϊόντα Τροφίμων
6. Εργαστηριακές Τεχνικές Μικροβιολογικής Ανάλυσης των Τροφίμων - Υπολογιστικά Εργαλεία &
Προσδιορισμός της Διάρκειας Ζωής Προϊόντων Τροφίμων σε Πραγματικές Συνθήκες της Αλυσίδας Τροφίμων
7. Κινητική Μελέτη Κυρίων Αντιδράσεων στα Τρόφιμα - Μαθηματική Περιγραφή & Μελέτη Αντίδρασης
Maillard σε Πρότυπο Σύστημα & Πραγματικό Τρόφιμο - Ανάπτυξη και Εφαρμογή Απλού Λογισμικού
8. Σχεδιασμός Καινοτόμου Τροφίμου: Διαδραστική Ανάλυση Ιδεών και Εφαρμογή στην Παραγωγή
Προτύπου Προϊόντος
 
Συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία επικοινωνίας και
επιλέξτε τα αρχεία της εργασίας σας

(Απαιτείται διαφορετικό όνομα αρχείου σε περίπτωση επανυποβολής της εργασίας σας)
Αριθμός Ομάδας:
Επώνυμα - Ονόματα Μελών Ομάδας:
email επικοινωνίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Αρχείο τύπου pdf ή doc ή docx (έως 5 ΜΒ):
(υποχρεωτικό αρχείο)
Αρχείο τύπου xls ή xlsx (έως 5 ΜΒ):
Αρχείο τύπου ppt ή pptx (έως 5 ΜΒ):
Αλλες πληροφορίες (μέχρι 70 χαρακτήρες):
   
Απόδειξη ΥποβολήςΕδώ θα εμφανιστεί η απόδειξη της υποβολής