ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Βιομηχανική Βιοτεχνολογία - Εργαστήριο:
Υποβολή Εργαστηριακών Αναφορών

Επιλέξτε με προσοχή την εργαστηριακή σας άσκηση
Εργαστηριακή Ημέρα
Εργαστηριακή Ημέρα
Εργαστηριακή Ημέρα
Εργαστηριακή Ημέρα
Εργαστηριακή Ημέρα
Εργαστηριακή Ημέρα
Εργαστηριακή Ημέρα
Εργαστηριακή Ημέρα
 
Συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία επικοινωνίας και
επιλέξτε το αρχείο της εργασίας σας

(Απαιτείται διαφορετικό όνομα αρχείου σε περίπτωση επανυποβολής της εργασίας σας)
Αριθμός Ομάδας:
Επώνυμα - Ονόματα Μελών Ομάδας:
email επικοινωνίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Αρχείο τύπου pdf (έως 5 ΜΒ):
Αλλες πληροφορίες (μέχρι 70 χαρακτήρες):
   
Απόδειξη ΥποβολήςΕδώ θα εμφανιστεί η απόδειξη της υποβολής