ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μεταβατικές Ρυθμίσεις* Εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών

Ακαδ. Έτος 2018-2019

*Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μαθήματα του Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ), όπως εφαρμόστηκαν κατά το ακαδ. έτος 2017-2018 για το 1ο και 2ο εξάμηνο σπουδών.

Στα υπόλοιπα εξάμηνα (3ο – 9ο εξάμηνο σπουδών) παρουσιάζονται τα μαθήματα του Προηγούμενου Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), όπως αυτό ίσχυε έως και τη λήξη του ακαδ. έτους 2017-2018.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, το ΝΠΣ εφαρμόζεται από το 1ο έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών (4ο έτος), ενώ για το 9ο και 10ο εξάμηνο σπουδών (5ο έτος) ισχύει το ΠΠΣ.

Η πλήρης εφαρμογή του ΝΠΣ ολοκληρώνεται, για όλα τα έτη σπουδών, κατά το ακαδ. έτος 2019-2020.

[Επιλέγοντας οποιαδήποτε αριθμητική υποσημείωση (footnote), στο τέλος του τίτλου κάθε μαθήματος, οδηγούμαστε στην αντίστοιχη Μεταβατική Ρύθμιση]


 

 

1o εξάμηνο

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικά

 

5122

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

 

5213

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ[1]

 

5268

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ)

 

5063

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΣΗ Η/Υ – ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

5085

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΗ Η/Υ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ, CAD/CAM)

 

5005

ΦΥΣΙΚΗ Ι

 

Επιλογές[2]

 

5208

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ[3]

 

5209

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ[4]

 

5210

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ[5]

 

5211

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ[6]

 

2o εξάμηνο

 

Υποχρεωτικά

 

5125

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

 

5002

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ)[7]

 

5062

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

 

5094

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ)[8]

 

5026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ[9]

 

5267

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ)[10]

 

5272

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι[11]

 

Επιλογές

 

5215

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ[12]

 

5217

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ / ΓΝΩΣΗΣ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5214

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5216

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Ι[13]

 

5218

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ – ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ Η/Υ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

3o εξάμηνο

 

Υποχρεωτικά

 

5106

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ[14]

 

5126

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ)[15]

 

5037

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι[16]

 

5088

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΔΟΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ)[17]

 

Επιλογές[18]

 

5221

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ[19]

 

5219

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5223

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5220

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

Ξένες γλώσσες

 

5030

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

5031

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

4o εξάμηνο

 

Υποχρεωτικά

 

5109

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ[20]

 

5102

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ[21]

 

5270

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ[22]

 

5269

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

 

5098

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ι – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

 

5225

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (ΧΗΜ. ΚΙΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ)[23]

 

Επιλογές

 

5229

ΑΚΤΙΝΟΧΗΜΕΙΑ ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5059

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5230

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5226

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ[24]

 

5227

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ[25]

 

5228

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ[26]

 

Ξένες γλώσσες

 

5075

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

5076

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

5o εξάμηνο

 

Υποχρεωτικά

 

5232

ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

 

5069

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΦΜΑ)[27]

 

5019

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ[28]

 

5064

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

 

5099

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ

 

Επιλογές

 

5237

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ[29]

 

5234

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ[30]

 

5233

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ LASER

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5236

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

6o εξάμηνο

 

Υποχρεωτικά

 

5259

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Τ-Β)[31]

 

5147

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

 

5012

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ

 

5057

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

 

5239

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ[32]

 

Επιλογές

 

5251

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5243

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ[33]

 

5245

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5252

ΥΓΡΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5246

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ Η/Υ[34]

 

7o εξάμηνο

 

Υποχρεωτικά

 

5187

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ[35]

 

5165

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ[36]

 

5182

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ[37]

 

5240

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ

 

5157

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ[38]

 

5160

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ[39]

 

5116

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ[40]

 

5159

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ – ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ[41]

 

5156

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ[42]

 

Επιλογές[43]

 

5250

ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5178

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5265

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ[44]

 

8o εξάμηνο

 

Υποχρεωτικά

 

5000

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ[45]

 

5175

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ[46]

 

5169

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ[47]

 

5163

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ[48]

 

5154

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ι[49]

 

5174

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ[50]

 

5162

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ[51]

 

5046

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ[52]

 

5170

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ[53]

 

5253

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 

5257

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ[54]

 

5084

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ[55]

 

5258

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ[56]

 

5180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ[57]

 

Επιλογές[58]

 

5249

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5256

ΒΙΟΫΛΙΚΑ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5244

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5254

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5255

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5183

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

5231

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ[59]

 

9o εξάμηνο

 

Υποχρεωτικά

 

5198

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ)[60]

 

5149

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

5186

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ[61]

 

5188

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ[62]

 

5260

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ[63]

 

5202

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ[64]

 

5181

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΙΙ[65]

 

5195

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ[66]

 

5196

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χ.Β.[67]

 

5194

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ[68]

 

5179

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ–ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤ. ΤΡΟΦ.[69]

 

5177

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ[70]

 

5201

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ[71]

 

Επιλογές[72]

 

5145

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ[73]

 

5262

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ[74]

 

5266

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κατάργηση μαθήματος Επιλογής

 [1] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5213 Ανάλυση Συστημάτων Χημικής Μηχανικής του 2ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5213 Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική του 1ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[2] Όσοι φοιτητές κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 εγγράφονται στο 5o  εξάμηνο σπουδών ή ανώτερο και έχουν ήδη προβιβάσιμο βαθμό σε τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα Επιλογής δεν υποχρεούνται να δηλώσουν άλλο μάθημα Επιλογής, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

[3] Το μάθημα Επιλογής 5208 Εισαγωγή στην Οικονομία του 1ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα 5208 Εισαγωγή στην Οικονομία του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ, το οποίο θα διδαχθεί κατά το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019.

[4] Το μάθημα Επιλογής 5209 Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και Τεχνολογίας του 1ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5275 Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ, το οποίο θα διδαχθεί κατά το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019.

[5] Το μάθημα Επιλογής 5210 Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας του 1ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5210 Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ, το οποίο θα διδαχθεί κατά το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019.

[6] Το μάθημα Επιλογής 5211 Ιστορία και Φιλοσοφία της Τεχνολογίας του 1ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5275 Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ, το οποίο θα διδαχθεί κατά το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019.

[7] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5002 Μαθηματικά ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών) του 2ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5002 Μαθηματικά ΙΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[8] βλ. την αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση που αφορά στο μάθημα 5272 Θερμοδυναμική Ι του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ (#11).

[9] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5026 Τεχνική Μηχανική του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5026 Τεχνική Μηχανική του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[10] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5267 Γραμμική Άλγεβρα του 1ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5267 Μαθηματικά ΙΙ (Γραμμική Άλγεβρα) του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·      [11] Όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5094 Φυσικοχημεία Ι (Χημική Θερμοδυναμική) του 2ου εξαμήνου του ΠΠΣ και 5106 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ απαλλάσσονται από το μάθημα 5272 Θερμοδυναμική Ι του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·      Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5094 Φυσικοχημεία Ι (Χημική Θερμοδυναμική) του 2ου εξαμήνου του ΠΠΣ, αλλά έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5106 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ απαλλάσσονται από το μάθημα 5272 Θερμοδυναμική Ι του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·      Όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5094 Φυσικοχημεία Ι (Χημική Θερμοδυναμική) του 2ου εξαμήνου του ΠΠΣ, αλλά δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5106 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5272 Θερμοδυναμική Ι του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·      Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5094 Φυσικοχημεία Ι (Χημική Θερμοδυναμική) του 2ου εξαμήνου του ΠΠΣ και στο μάθημα 5106 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5272 Θερμοδυναμική Ι του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[12] Το μάθημα Επιλογής 5215 Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χημείας του 2ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5280 Κατασκευαστικά Υλικά του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[13] Το μάθημα Επιλογής 5216 Παιδαγωγικά Ι του 2ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5274 Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[14] βλ. την αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση που αφορά στο μάθημα 5272 Θερμοδυναμική Ι του 2ου εξαμήνου του ΝΠΣ (#11)

[15] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5126 Μαθηματικά ΙΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5126 Μαθηματικά ΙV (Διαφορικές Εξισώσεις) του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         [16] Όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5037 Οργανική Χημεία Ι του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ και στο μάθημα 5102 Οργανική Χημεία ΙΙ του 4ου εξαμήνου του ΠΠΣ, απαλλάσσονται από το μάθημα 5276 Οργανική Χημεία του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5037 Οργανική Χημεία Ι του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ και στο μάθημα 5102 Οργανική Χημεία ΙΙ του 4ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5276 Οργανική Χημεία του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5037 Οργανική Χημεία Ι του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ, αλλά δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5102 Οργανική Χημεία ΙΙ του 4ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5276 Οργανική Χημεία του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5037 Οργανική Χημεία Ι του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ, αλλά έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5102 Οργανική Χημεία ΙΙ του 4ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5276 Οργανική Χημεία του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[17] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5088 Φυσικοχημεία ΙΙ (Δομή-Καταστάσεις της Ύλης) του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5088 Δομή και Καταστάσεις της Ύλης του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[18] βλ. την αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση που αφορά στα μαθήματα Επιλογής σε εφαρμογή του ΝΠΣ (#2).

[19] Το μάθημα Επιλογής 5221 Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5274 Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[20] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5109 Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής του 4ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5109 Θερμοδυναμική ΙΙ του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[21] βλ. την αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση που αφορά στο μάθημα 5037 Οργανική Χημεία Ι του 3ου εξαμήνου του ΠΠΣ (#16)

[22] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5270 Στατιστική για Μηχανικούς του 4ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5273 Στατιστική και Σχεδιασμός Πειραμάτων του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[23] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5225 Φυσικοχημεία ΙΙΙ (Χημική Κινητική - Ηλεκτροχημεία) του 4ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5225 Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[24] Το μάθημα Επιλογής 5226 Πυρηνική Χημεία-Πυρηνική Τεχνολογία του 4ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5226 Πυρηνική Χημεία και Πυρηνική Τεχνολογία του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[25] Το μάθημα Επιλογής 5227 Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσίας του 4ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5227 Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσίας του 4ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[26] Το μάθημα Επιλογής 5228 Χημεία και Τεχνολογία Μετάλλων του 4ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5282 Ανόργανη Χημική Τεχνολογία του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         [27] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5069 Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦΜΑ) του 5ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5069 Ενόργανη Χημική Ανάλυση του 3ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί συνδιδασκαλία του μαθήματος 5069 Ενόργανη Χημική Ανάλυση του ΝΠΣ στο 3ο και 5ο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές οι οποίοι, κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, εγγράφονται στο 5ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών και βάσει της ανωτέρω μεταβατικής ρύθμισης οφείλουν να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα (5069 Ενόργανη Χημική Ανάλυση), δηλώνουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο του πέμπτου (5ου) εξαμήνου.

[28] βλ. την αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση που αφορά στο μάθημα 5116 Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ (#40)

[29] Το μάθημα Επιλογής 5237 Διάβρωση και Προστασία Μετάλλων του 5ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5281 Φθορά και Προστασία Υλικών του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[30] Το μάθημα Επιλογής 5234 Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χημείας του 5ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5278 Επιλεγμένα Θέματα Βιοοργανικής Χημείας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         [31] Όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5259 Επιστήμη και Τεχνική Βιολογικών Συστημάτων και Προϊόντων (Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία) του 6ου εξαμήνου του ΠΠΣ, απαλλάσσονται από το μάθημα 5285 Βιοχημική Μηχανική του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ (σημ.: οι φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν την Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα και έχουν στις υποχρεώσεις τους το μάθημα 5187 Βιοχημική Μηχανική του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, θα πρέπει επιπροσθέτως να συμβουλεύονται τη Μεταβατική Ρύθμιση #35).

·         Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5259 Επιστήμη και Τεχνική Βιολογικών Συστημάτων και Προϊόντων (Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία) του 6ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5285 Βιοχημική Μηχανική του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ (σημ.: οι φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν την Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα και έχουν στις υποχρεώσεις τους το μάθημα 5187 Βιοχημική Μηχανική του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, θα πρέπει επιπροσθέτως να συμβουλεύονται τη Μεταβατική Ρύθμιση #35).

[32] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5239 Περιβαλλοντική Επιστήμη του 6ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5239 Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[33] Το μάθημα Επιλογής 5243 Διαχείριση Πόρων και Ποιότητας του 6ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5277 Διαχείριση Ποιότητας του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[34] Το μάθημα Επιλογής 5246 Φαινόμενα Μεταφοράς με Η/Υ του 6ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5246 Υπολογιστική Ανάλυση Φαινομένων Μεταφοράς του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         [35] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα και έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5187 Βιοχημική Μηχανική του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, απαλλάσσονται από το μάθημα 5285 Βιοχημική Μηχανική του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5187 Βιοχημική Μηχανική του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5285 Βιοχημική Μηχανική του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         [36] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5165 Επιστήμη και Τεχνική Υλικών του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5165 Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί συνδιδασκαλία του μαθήματος 5165 Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών του ΝΠΣ στο 5ο και 7ο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές οι οποίοι, κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, εγγράφονται στο 7ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών και βάσει της ανωτέρω μεταβατικής ρύθμισης οφείλουν να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα (5165 Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών), δηλώνουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο του εβδόμου (7ου) εξαμήνου.

[37] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Μηχανική Διεργασιών και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5182 Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5182 Προχωρημένη Θερμοδυναμική του 8ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Μηχανική Διεργασιών της Κατεύθυνσης Σχεδιασμός Διεργασιών του ΝΠΣ.

[38] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Οργανικές Βιομηχανίες και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5157 Πετροχημική Βιομηχανία του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5157 Υγρά Καύσιμα του 8ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Ενέργεια της Κατεύθυνσης Περιβάλλον-Ενέργεια του ΝΠΣ.

[39] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Ανόργανες Βιομηχανίες και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5160 Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5291 Σχέσεις Δομής και Ιδιοτήτων Υλικών του 8ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

·         [40] Όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5116 Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ και στο μάθημα 5019 Ηλεκτροτεχνία του 5ου εξαμήνου του ΠΠΣ απαλλάσσονται από το μάθημα 5279 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5116 Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, αλλά έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5019 Ηλεκτροτεχνία του 5ου εξαμήνου του ΠΠΣ δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5279 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5116 Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, αλλά δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5019 Ηλεκτροτεχνία του 5ου εξαμήνου του ΠΠΣ, απαλλάσσονται από το μάθημα 5279 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5116 Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ και στο μάθημα 5019 Ηλεκτροτεχνία του 5ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5279 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί συνδιδασκαλία του μαθήματος 5279 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών του ΝΠΣ στο 5ο και 7ο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές οι οποίοι, κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, εγγράφονται στο 7ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών και βάσει της ανωτέρω μεταβατικής ρύθμισης οφείλουν να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα (5279 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών), δηλώνουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο του εβδόμου (7ου) εξαμήνου.

[41] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Υλικά και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5159 Σχέσεις Δομής-Ιδιοτήτων Υλικών του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5291 Σχέσεις Δομής και Ιδιοτήτων Υλικών του 8ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

[42] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5156 Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5156 Ενεργειακές Τεχνολογίες του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[43] βλ. την αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση που αφορά στα μαθήματα Επιλογής σε εφαρμογή του ΝΠΣ (#2).

[44] Το μάθημα Επιλογής 5265 Σχεδιασμός Χημικών Προϊόντων του 7ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5265 Σχεδιασμός Προϊόντων του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[45] Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται επί ένα (1) ημερολογιακό μήνα κατά τη λήξη του 8ου εξαμήνου, καθώς και κατά την έναρξη του 9ου εξαμήνου.

[46] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5175 Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5175 Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία της Εμβάθυνσης Βιοτεχνολογία της Κατεύθυνσης Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία του 10ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[47] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Ανόργανες Βιομηχανίες και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5169 Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5291 Σχέσεις Δομής και Ιδιοτήτων Υλικών του 8ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

[48] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5163 Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά το επόμενο ακαδ. έτος 2019-2020, το μάθημα 5292 Χημεία, Μικροβιολογία και Αρχές Συντήρησης Τροφίμων της Εμβάθυνσης Επιστήμη και Τεχνική Τροφίμων της Κατεύθυνσης Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία του 8ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[49] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Οργανικές Βιομηχανίες και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5154 Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών Ι του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά το επόμενο ακαδ. έτος 2019-2020, το μάθημα 5154 Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών του 9ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

[50] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Υλικά και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5174 Μεταλλικά Υλικά του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά το επόμενο ακαδ. έτος 2019-2020, το μάθημα 5174 Επιστήμη και Τεχνική των Μεταλλικών Υλικών του 9ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

[51] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Μηχανική Διεργασιών και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5162 Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά το επόμενο ακαδ. έτος 2019-2020,  το μάθημα 5296 Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων του 9ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Μηχανική Διεργασιών της Κατεύθυνσης Σχεδιασμός Διεργασιών του ΝΠΣ.

·         [52] Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2018-2019, έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα του 8ου εξαμήνου 5046 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων του ΠΠΣ, απαλλάσσονται από το μάθημα 5283 Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Για Μηχανικούς) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2018-2019, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5046 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5283 Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Για Μηχανικούς) του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί συνδιδασκαλία του μαθήματος 5283 Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Για Μηχανικούς) του ΝΠΣ στο 6ο και 8ο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές οι οποίοι, κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, εγγράφονται στο 8ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών και βάσει της ανωτέρω μεταβατικής ρύθμισης οφείλουν να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα (5283 Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Για Μηχανικούς)), δηλώνουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο του ογδόου (8ου) εξαμήνου.

[53] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Μηχανική Διεργασιών και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5170 Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5170 Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων του 10ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Μηχανική Διεργασιών της Κατεύθυνσης Σχεδιασμός Διεργασιών του ΝΠΣ.

[54] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Υλικά και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5257 Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά το επόμενο ακαδ. έτος 2019-2020, το μάθημα 5257 Σύνθετα Υλικά του 9ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Πολυμερή και Σύνθετα της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

[55] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5084 Ρύθμιση Διεργασιών του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5084 Ρύθμιση Διεργασιών του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[56] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Οργανικές Βιομηχανίες και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5258 Σχεδιασμός Οργανικών Βιομηχανιών του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά το επόμενο ακαδ. έτος 2019-2020,  το μάθημα 5296 Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων του 9ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Μηχανική Διεργασιών της Κατεύθυνσης Σχεδιασμός Διεργασιών του ΝΠΣ.

[57] Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Ανόργανες Βιομηχανίες και δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5180 Τεχνική Ανοργάνων και Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά το επόμενο ακαδ. έτος 2019-2020 το μάθημα 5295 Δομικά και Κεραμικά Υλικά του 9ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

[58] βλ. την αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση που αφορά στα μαθήματα Επιλογής σε εφαρμογή του ΝΠΣ (#2).

[59] Το μάθημα Επιλογής 5231 Περιβάλλον και Ανάπτυξη του 8ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5231 Περιβάλλον και Ανάπτυξη του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         [60] Το μάθημα 5198 Ανόργανες Βιομηχανίες (Μελέτες Περιπτώσεων) του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Ανόργανες Βιομηχανίες του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5198 Ανόργανες Βιομηχανίες (Μελέτες Περιπτώσεων) του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Ανόργανες Βιομηχανίες του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5302 Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία του 10ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

·         [61] Το μάθημα 5186 Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Οργανικές Βιομηχανίες του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5186 Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Οργανικές Βιομηχανίες του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5304 Πράσινη Χημεία και Μηχανική του 8ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Περιβάλλον της Κατεύθυνσης Περιβάλλον-Ενέργεια του ΝΠΣ.

·         [62] Το μάθημα 5188 Διαδικασίες Παραγωγής Νέων Ανοργάνων Υλικών του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Ανόργανες Βιομηχανίες του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5188 Διαδικασίες Παραγωγής Νέων Ανοργάνων Υλικών του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Ανόργανες Βιομηχανίες του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5302 Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία του 10ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

·         [63] Το μάθημα 5260 Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων του 9ου εξαμήνου του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5260 Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων του 9ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5308 Διοίκηση Έργων του 10ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων της Κατεύθυνσης Σχεδιασμός Διεργασιών του ΝΠΣ.

·         [64] Το μάθημα 5202 Δομικά Υλικά του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Υλικά του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5202 Δομικά Υλικά του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Υλικά  του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5295 Δομικά και Κεραμικά Υλικά του 9ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Λειτουργικά και Πολλαπλής Κλίμακας Υλικά της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

·         [65] Το μάθημα 5181 Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Οργανικές Βιομηχανίες του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5181 Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Οργανικές Βιομηχανίες του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5306 Επεξεργασία Πολυμερών του 10ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά της Κατεύθυνσης Υλικά του ΝΠΣ.

·         [66] Το μάθημα 5195 Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5195 Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5307 Εμβιομηχανική της Εμβάθυνσης Βιοτεχνολογία της Κατεύθυνσης Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία του 9ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         [67] Το μάθημα 5196 Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού Χημικών Βιομηχανιών του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Μηχανική Διεργασιών του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5196 Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικοοικονομικού Σχεδιασμού Χημικών Βιομηχανιών του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Μηχανική Διεργασιών του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5290 Σχεδιασμός ΙΙ του 8ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         [68] Το μάθημα 5194 Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Μηχανική Διεργασιών του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5194 Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Μηχανική Διεργασιών του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5309 Προχωρημένη Ρύθμιση Διεργασιών του 10ου εξαμήνου της Εμβάθυνσης Μηχανική Διεργασιών της Κατεύθυνσης Σχεδιασμός Διεργασιών του ΝΠΣ.

·         [69] Το μάθημα 5179 Σχεδιασμός Βιομηχανίων Τροφίμων–Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5179 Σχεδιασμός Βιομηχανίων Τροφίμων–Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Βιοτεχνολογίες-Τρόφιμα του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5310 Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων – Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της Εμβάθυνσης Επιστήμη και Τεχνική Τροφίμων της Κατεύθυνσης Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία του 10ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         [70] Όσοι φοιτητές δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5177 Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών του 9ου εξαμήνου του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα 5177 Σχεδιασμός Ι του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο στο μάθημα 5177 Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών του 9ου εξαμήνου του ΠΠΣ, απαλλάσσονται από το μάθημα 5177 Σχεδιασμός Ι του 7ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

·         Κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί συνδιδασκαλία του μαθήματος 5177 Σχεδιασμός Ι του ΝΠΣ στο 7ο και 9ο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές οι οποίοι, κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, εγγράφονται στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών και βάσει της ανωτέρω μεταβατικής ρύθμισης οφείλουν να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα (5177 Σχεδιασμός Ι), δηλώνουν υποχρεωτικά το αντίστοιχο του ενάτου (9ου) εξαμήνου.

·         [71] Το μάθημα 5201 Φθορά και Προστασία Υλικών του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Υλικά του ΠΠΣ, θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 και θα εξεταστεί κανονικά σε όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές  περιόδους του συγκεκριμένου ακαδ. έτους. (Το συγκεκριμένο μάθημα και η αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση αφορά μόνο τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 9ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών κατά το ακαδ. έτος 2018-2019).

·         Όσοι φοιτητές, κατά την έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου του επόμενου ακαδ. έτους 2019-2020, δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα 5201 Φθορά και Προστασία Υλικών του 9ου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Υλικά του ΠΠΣ, δηλώνουν υποχρεωτικά το μάθημα Επιλογής 5281 Φθορά και Προστασία Υλικών του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[72] βλ. την αντίστοιχη μεταβατική ρύθμιση που αφορά στα μαθήματα Επιλογής σε εφαρμογή του ΝΠΣ (#2).

[73] Το μάθημα Επιλογής 5145 Ανόργανες Βιομηχανίες του 9ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5282 Ανόργανη Χημική Τεχνολογία του 6ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

[74] Το μάθημα Επιλογής 5262 Έλεγχος Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων του 9ου εξαμήνου του ΠΠΣ αντιστοιχεί στο μάθημα Επιλογής 5277 Διαχείριση Ποιότητας του 5ου εξαμήνου του ΝΠΣ.

 

Συντμήσεις

ΠΠΣ: Προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών

ΝΠΣ: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών