Μαθήματα

συντονιζόμενα στην Μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής

1Ρύθμιση Διεργασιών (7ο Εξάμηνο)

Σκοπός: Εισαγωγή στην Ανάλυση και Αυτόματη Ρύθμιση Δυναμικών Συστημάτων - Προσομοίωση και Σχεδιασμός Συστημάτων Αυτόματης Ρύθμισης μέσω H/Y.


1Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής (9ο Εξάμηνο)

Σκοπός: Η εξοικείωση των φοιτητών με μια σειρά από σύγχρονες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην προσομοίωση, ανάλυση και ρύθμιση διεργασιών με έμφαση στη χρήση Η/Υ.

 

1Προτυποποίηση και έλεγχος δυναμικών συστημάτων

(ΔΠΜΣ " Συστήματα Αυτοματισμού" και ΔΠΜΣ "Μαθηματική προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στα Χρηματοοικονομικά")

Σκοπός: Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο σχεδιασμό συστημάτων αυτομάτου ελέγχου με έμφαση στις μεθοδολογίες εύρωστου και βέλτιστου ελέγχου. Το μάθημα δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές τόσο για ερευνητική εργασία στο χώρο του αυτομάτου ελέγχου όσο και για την εφαρμογή των μεθόδων σε πραγματικά συστήματα.