Ερωτηματολόγιο για το υπολογιστικό εργαστήριο στα Φαινόμενα Μεταφοράς Ι Ακ. Έτους 2019-2020
1. Βοήθησε το υπολογιστικό εργαστήριο στην κατανόηση της ύλης του μαθήματος;
Καθόλου   Λίγο   Αρκετά   Πολύ  
2. Οι ώρες του εργαστηρίου ήταν στο σύνολό τους
Λίγες   Αρκετές   Πολλές  
3. Ικανοποίησε το υπολογιστικό εργαστήριο τις προσδοκίες σας;
Λίγο   Αρκετά   Πολύ  
4. Πόσες ώρες ασχοληθήκατε με το εργαστήριο εκτός των ωρών του μαθήματος;
0-2   2-5   5-10   >10  
5. Κρίνετε το ρυθμό της διδασκαλίας;
Αργό   Ιδανικό   Γρήγορο  
6. Θα συστήνατε το υπολογιστικό εργαστήριο σε υποχρεωτική βάση στο μάθημα “Φαινόμενα Μεταφοράς Ι”
Ναι   Όχι  
7. Πως κρίνετε το ότι η ύλη του εργαστηρίου ήταν ‘πέραν’ της ύλης του τρέχοντος μαθήματος
Αρνητικά   Αδιάφορα   Θετικά   Αναπόφευκτο  
8. Γράψτε τυχόν παρατηρήσεις σας για το υπολογιστικό θέμα που σας ανετέθη
9. Δικά σας σχόλια