ΤΟΜΕΑΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο από την αρχή της ιστορίας του για να διευκολύνουν την καθημερινότητά του. Οι ιστορικοί χαρακτηρίζουν τις διάφορες εποχές που έζησε ο άνθρωπος με τα υλικά που χρησιμοποιούσε. Έτσι ξεκινάμε από την Λίθινη Εποχή όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε λίθινα εργαλεία εδώ και 2,5 εκατομμύρια χρόνια για να κυνηγήσει και να επεξεργασθεί την τροφή του. Στην περίοδο του χαλκού (11000 πχ -3000 πχ) χρησιμοποιούσε το αυτοφυές μέταλλο χαλκό και ξεκινά και την μεταλλουργία για δημιουργία Cu-Sn στην περίοδο του ορείχαλκου από το 2000 πχ -1000 πχ. Από το 1000 πχ μέχρι και τώρα διανύουμε την περίοδο του σιδήρου. Σήμερα θα μπορούν οι μέλλοντες ιστορικοί να ονομάσουν το τέλος του 20ου αιώνα την περίοδο του πυριτίου και των πολυμερών.

Για επικοινωνία:

 

 

 

Παναγιώτα Βασιλείου Καθ. ΕΜΠ

Τηλέφωνο: 210-7723063

Φαξ: 210-7723139

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pvas@chemeng.ntua.gr