Σπουδές:

Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Ε.Μ.Π. 1996
Διδακτορικό Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Ε.Μ.Π. 2003

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: