Επιτροπή Εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

Μέλη της Επιτροπής

 

Όνομα

Τηλ

e-mail

Πρόγραμμα

Γρηγοροπούλου Ελένη (Πρόεδρος)

3222

mailto:lenag@chemeng.ntua.gr

ERASMUS

Λόης Ευριπίδης

3190

mailto:elois@chemeng.ntua.gr

TIME, MUNDUS

Κυρανούδης Χρήστος

1503

mailto:kyr@chemeng.ntua.gr

TIME

Μπουρουσιάν Μιρτάτ

3097

mailto:mirtatb@central.ntua.gr

 

Λοϊζίδου - Μαλαμή Μαρία

3106

mailto:mloiz@chemeng.ntua.gr

 

Ρουμπάνη - Καλατζοπούλου Φανή

4030

mailto:roubanif@central.ntua.gr

VULCANUS, ERASMUS PLACEMENTS

Χριστακόπουλος Παύλος

3231

mailto:hristako@orfeas.chemeng.ntua.gr

ERASMUS

Λιοδάκης Στυλιανός

3116

mailto:liodakis@central.ntua.gr

 

 

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών

 

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών του ΕΜΠ : http://www.ntua.gr/eep/

 

Ι. Ανακοινώσεις για Μέλη ΔΕΠ

 

Ολιγόμηνη μη αμειβόμενη παραμονή στη Florida, USA για φοιτητές στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

Για φοιτητές που ενδιαφέρονται για εκπαιδευτικά προγράμματα σε:

 

1. Περιβαλλοντική συνηγορία

2. Διαχείριση πάρκων και δασών

3. Δέσμευση άνθρακα

4. Νερό στα χωριά

 

και άλλα...

 

Σχετικό Αρχείο

 

 

International Conference and Workshops on Higher Education, Partnership and Innovation

 

After successful IHEPI conference in 2009, companies, academics, researchers, policy makers are invited for participation in IHEPI2010. Recognizing the importance of the simultaneous communication between the diverse participants in the generation and use of knowledge and innovation, the organizers of the Event intend to provide an occasion for the exchange of ideas for those involved either in the production or in the application of intellectual and professional capacities required for knowledge-based societies and economies.

 

http://www.ihepi.net/

 

 

Πρόγραμμα ATLANTISΣυνεργασία ΕΕΗΠΑ/ΚΑΝΑΔΑ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για υλοποίηση σχεδίων με στόχο την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών της Ε.Ε. και των Η.Π.Α/ΚΑΝΑΔΑ. περιλαμβανομένης της ευρύτερης γνώσης των γλωσσών, των πολιτισμών και των θεσμών τους, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

 

Σχετικό Αρχείο, Σχετικό Αρχείο

 

 

Πρόσκληση σε ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus Mundus

 

Σας γνωρίζουμε ότι ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για το Erasmus Mundus (30 Απριλίου 2010), το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο είναι η Εθνική Δομή του Προγράμματος στη χώρα μας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus Mundus: Δυνατότητες Συμμετοχής ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», με στόχο να τονωθεί το ενδιαφέρον των ελληνικών ιδρυμάτων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος.

 

Σχετικό Αρχείο

 

 

Qualification Frameworks - Tools for Mobility

 

Σας προωθούμε το μήνυμα της Εθνικής Μονάδας της Γερμανίας σχετικά το συνέδριο που διοργανώνεται στη Γερμανία με θέμα : "Qualification Frameworks-Tools for Mobility" στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2009.

 

Σχετικό Αρχείο

 

 

Διαβούλευση Πράσινης Βίβλου Μαθησιακής Κινητικότητας

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Πράσινη Βίβλος για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο προκειμένου να δεχτεί τις απόψεις και τα σχόλια των πολιτών, οργανισμών και δημοσίων αρχών.  Θέτει επί τάπητος διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων Ευρωπαίων σε όλες τις επιστήμες και σε όλα τα επίπεδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συντελεστές, από μέλη κυβερνήσεων έως μεμονωμένους πολίτες, να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες της και να καταθέσουν τις απόψεις τους, προκειμένου η κινητικότητα των νέων να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Αν και ο στόχος αυτός θεωρείται φιλόδοξος υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία, η μαθησιακή κινητικότητα είναι βασικό στοιχείο μιας συνολικής στρατηγικής που στοχεύει να εξοπλίσει την Ευρώπη με τις δεξιότητες που της είναι απαραίτητες για το μέλλον.

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης εδώ:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/com329_el.pdf

και υποβάλετε απαντήσεις σε ερωτήματα που αναφέρονται στο ίδιο το κείμενο, καθώς και πρόσθετες σκέψεις ή παραδείγματα ορθής πρακτικής.  Η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2009.

Επίσης διατίθεται ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, ειδικά σχεδιασμένο για το ευρύ κοινό.  Δείτε το ερωτηματολόγιο εδώ:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=greenpaper&lang=el

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλη την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών εφόσον έχετε αυτή την δυνατότητα, με σκοπό  να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στη διαβούλευση αυτή.  Είναι σημαντικό να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή και τη στήριξή σας

 

 

Υποβολή Προτάσεων Προγράμματος δια βίου μάθησης / ERASMUS

 

Το Γραφείο Ευρ/κών Εκπ/κών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. οφείλει να συντάξει τον ετήσιο κατάλογο συνεργασιών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση(LLP) /ERASMUS για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011. Οι προτάσεις αφορούν την κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων. Προκειμένου λοιπόν να συνταχθεί ο εν λόγω κατάλογος και να γίνει εγκαίρως η αίτηση για οικονομική ενίσχυση Κινητικότητας Φοιτητών (SM) Διδακτικού Προσωπικού (TS) & Οργάνωση Κινητικότητας (ΟΜ), στα πλαίσια του Προγράμματος LLP/Erasmus Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 στην ΕΜΣ ( Εθνική Μονάδα Συντονισμού–ΙΚΥ), θα πρέπει οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των συνεργασιών που επιθυμούν ανανέωση-τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών δράσεων ή σύναψη νέων συνεργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 να καταθέσουν τα έντυπα των διμερών συνεργασιών στο

Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος

κα  Α. Καπετανακη 

τηλ. 210-7721017

email : iroffice@central.ntua.gr,

κα Β. Θωμά  τηλ. 210-7721199

email : vthoma@central.ntua.gr

μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009.

 

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις                                                   

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ΙΚΥ η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Προπαρασκευαστικές επισκέψεις 2009 και η αίτηση (e-form) που πρέπει να συμπληρωθεί.

 

Η διεύθυνση είναι:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ: http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/forms/application/gru_appl/LLP_PV.pdf

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/pv/cont_eras/call_pv_erasm.doc

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: Στην ελληνική μετάφραση της αίτησης που μας απέστειλε η Επιτροπή (και η οποία είναι κοινή για όλα τα τομεακά προγράμματα του LLP) έχουν παραληφθεί από το drop down menu για το πρόγραμμα Erasmus οι δυνατότητες υποβολής αίτησης για PV με στόχο τη δημιουργία Δικτύων Erasmus και Πολυμερών Σχεδίων Erasmus. Με άλλα λόγια, από τις κεντρικές δράσεις, αυτή τη στιγμή εμφανίζεται η δυνατότητα  υποβολής αίτησης για PV με στόχο την υποβολή προτάσεως στα Συνοδευτικά Μέτρα. Είμαστε σε συνεννόηση με τους υπευθύνους της Επιτροπής, προκειμένου να σταλεί νέα version, αλλά, εάν αυτό καθυστερήσει και υπάρχει ενδιαφέρον για την υποβολή αίτησης για PV με στόχο την υποβολή προτάσεως σε κεντρική δράση Erasmus, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Συνοδευτικά Μέτρα" και εξειδικεύστε στο κείμενο της πρότασής σας.

 

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι στον ιστότοπο του ΙΚΥ δημοσιεύθηκαν πληροφορίες για contact seminars, η συμμετοχή στα οποία δύναται να χρηματοδοτηθεί μέσω των Προπαρασκευαστικών Επισκέψεων. Η διεύθυνση είναι:

 

http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/pv/cont_sem_erasmus.doc

 

 

Governance for Sustainable Development                                                                                                       

 

Το Πανεπιστήμιο του LODZ , Πολωνία, πρόκειται να υποβάλει αίτηση για Curriculum Development project/CD, με τίτλο "Governance for sustainable development", και με συνεργασία των τμημάτων: Faculty of Economics and Sociology, Faculty of Biology and Environmental Protection, Faculty of Law and Administration, υπο τον συντονισμό της αντιπρυτάνεως του Ιδρύματος.

 

Σχετικό Αρχείο

 

 

Συνεργασία στη Μηχανική Τροφίμων

 

Dear Colleagues,

 

My name is Koray Palazoglu and I am the Erasmus coordinator for the Department of Food Engineering at University of Mersin, Turkey. We seek partners to exchange students and teaching staff under Erasmus program. Therefore, we would like to explore the possibility of establishing an exchange agreement with your institution in the area of Food Engineering. I'm looking forward to hearing from you. Thank you.

 

Kind regards,

 

Koray Palazoglu, Ph.D.

Associate Professor of Food Engineering Department of Food

Engineering University of Mersin Ciftlikkoy, Mersin 33343 Turkey

mailto:mkoray_palazoglu@mersin.edu.trm

 

 

Συνεργασίες του ΕΜΠ στο πλαίσιο LLP/ERASMUS

 

Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ που έχουν συνεργασίες με Πανεπιστήμια που εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες στον παραπάνω πίνακα (ανενεργές) είτε να ζητήσουν ανανέωση είτε να δηλώσουν στο γραφείο ERASMUS του ΕΜΠ ότι επιθυμούν τη διακοπή τους.

 

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (EAC/04/2009) – Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS 2009 – 2013 Δράση 1: Κοινά Προγράμματα.

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση της Δράσης 1 του προγράμματος Erasmus Mundus.

 

Η δράση αυτή, η οποία αποσκοπεί στην καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ακαδημαϊκού προσωπικού από την Ευρώπη και τις τρίτες χώρες με στόχο την δημιουργία πόλων αριστείας και την παροχή υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους δράσεις.

 

• Δράση 1A — Προγράμματα Master, και

• Δράση 1B — Κοινά διδακτορικά προγράμματα.

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων και για τις δύο επιμέρους δράσεις είναι η 30η Απριλίου 2009. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι για τη δράση 1Β — Κοινά διδακτορικά προγράμματα καλούνται να υποβάλουν μία σύντομη περιγραφή του κοινού προγράμματος έναν μήνα πριν από την ως άνω αναφερθείσα προθεσμία, δηλαδή έως και την 31η Μαρτίου 2009.

 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, ο οδηγός του προγράμματος καθώς και τα έγγραφα υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, παράλληλα με την αποστολή των αιτήσεων στoν Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (Executive Agency), θα πρέπει να αποστείλουν αντίγραφο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Υπηρεσία μας, η οποία λειτουργεί ως γραφείο πληροφόρησης για το πρόγραμμα.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

& ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                                        

Ανδρέα Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες            : Α. Κρόμπα

Τηλέφωνο                 : 210 34 43 183

FAX                             : 210 34 42

E-Mail                         : ermundus@ypepth.gr

 

 

ΙΙ. Ανακοινώσεις για Φοιτητές

 

Mitigation of Risk due to Natural Hazards on Structures and Infrastructures

 

Dear LLP/Erasmus Partners,

 

Please find here enclosed a Call for Candidatures to an International Ph.D Course on "Mitigation of Risk due to Natural Hazards on Structures and Infrastructures”.

I would like to kindly ask you to spread this opportunity among your students. You will find all necessary information in the enclosures but should you need any clarification do not hesitate to contact the International Ph.D Secretariat at dott-int@dicea.unifi.it

 

Σχετικό Αρχείο

 

 

Πρόγραμμα LLP/ERASMUS Θέσεις Υποτροφιών ERASMUS για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

 

Σύμφωνα με την διαδικασία που έχει τεθεί, τα έντυπα των αιτήσεων  διανέμονται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σπουδών όπου οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις μπορεί επίσης να βρεθούν και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα  http://www.ntua.gr/eep . Στη συνέχεια οι αιτήσεις παραδίδονται στους ακαδημαϊκούς υπευθύνους των Σχολών, ώστε οι υποψήφιοι να εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης Erasmus.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων που πρόκειται να μετακινηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 είναι η 31η Μαϊου 2009   και για το εαρινό εξάμηνο η 31η Οκτωβρίου 2009.

 

Ειδικά για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π η καταληκτική προθεσμία και για τα δύο εξάμηνα είναι η 15η Μαϊου 2009 και οι αιτήσεις θα παραδίδονται στη κα Ε. Βαρουχάκη τηλ. 210-7723834 email : elefthv@central.ntua.gr (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. Ε.Μ.Π. Πατησίων 42, Κτίριο Τοσίτσα 5ος όροφος).

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες για την συμπλήρωση των αιτήσεων οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κα  Ε. Σκορδαλάκη  τηλ. 210-7724172 email : eeskorda@central.ntua.gr

 

 

ΙΙΙ. Συνεργασίες της Σχολής

 

(με έντονους χαρακτήρες οι συνεργασίες που είναι επί του παρόντος ανενεργές)

 

 

Κωδικός

Όνομα

Πανεπιστήμιο

url

Θέσεις/Μήνες

Επίπεδο

Ακαδ.Υπεύθυνος

Δράση

Επιστημ. Περιοχή

Ακαδ. Ετος

1

A

GRAZ02

TECHN.UNIV. GRAZ

http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz

2X6

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΠΛ

Μ.ΟΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-10

2

A

WIEN02

TECHNISCHE UNIV. WIEN

http://www.tuwien.ac.at/tu_vienna/

2Χ6

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Μ.ΟΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-10

3

B

GENT01

UNIV.GENT

http://www.ugent.be/en

2Χ6

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔΑΚΤ

Π.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

1999-9

4

B

GENT01

GENT UNIVERSITEIT

http://www.ugent.be/en

2X6 / 1X6

ΠΡΟΠΤ / ΔΙΔΑΚΤ

Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2009-12

5

B

LEUVEN01

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

http://www.kuleuven.be/english/

2X3

ΔΙΔΑΚΤ

Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-10

6

B

MONS01

FAC.POLYT.DE MONS

http://www.fpms.ac.be/FPMsHome/en/Accueil

 

 

Β.ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ

TS

Chemical Engineering

1999-7

7

B

MONS01

FAC.POLYT.DE MONS

http://www.fpms.ac.be/FPMsHome/en/Accueil

 

 

Ν.ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

TS

Chemical Engineering

1999-7

8

BG

SOFIA20

UNIV.OF CHEMICAL TECHN. & METALLUR

http://www.uctm.edu/index_en.html

1Χ4

ΠΡΟΠΤ

Δ. ΚΕΚΟΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-12

9

BG

PLOVDIV05

UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES

http://www.uctm.edu/chem_eng_bg/uft.html

1X4

ΠΡΟΠΤ.

Β. ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Food Sciences

2009-13

10

CH*

LAUSANN06*

ECOLE POL.FEDERALE DE LAUSSANE

http://www.epfl.ch/index.en.html

1Χ5, 1X3, 1X5

ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ

Α. ΒΛΥΣΙΔΗΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-10

11

CY

NICOSIA01

PANEPISTIMIO KYPROU

http://www.ucy.ac.cy/

1Χ12

ΔΙΔΑΚΤ

Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-8

12

CY

NICOSIA01

PANEPISTIMIO KYPROU

http://www.ucy.ac.cy/

1Χ3, 2X3

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

OMS/TS

Mathematics

2009-12

13

D

BAYREUT01

UNIVERSITY OF BAYREUTH

http://www.uni-bayreuth.de/

2X4

ΔΙΠΛ/ΔΙΔ

Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

OMS/TS

Engineering/Technology

2009-11

14

D

BAYREUT01

UNIVERSITY OF BAYREUTH

http://www.uni-bayreuth.de/

2X8, 1X12

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-11

15

D

BERLIN02

TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN

http://www.tu-berlin.de/menue/home/parameter/en/

3X6

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΠΛ

Μ. ΟΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-10

16

D

COTTBUS01

BRANDEN.TECHN.UNIV.COTTBUS

http://www.tu-cottbus.de/btu/en/

2Χ6

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Μ.ΟΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-8

17

D

FREIBERG01

TECHN. UNIV.BERGAKADEMIIE FREIBERG

http://tu-freiberg.de/index.en.html?int_fav=en

2Χ4

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΠΛ/ΔΙΔ

Β. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΕΛ

OMS/TS

Chemical Engineering

2005-10

18

D

GREIFS01

GREIFSWALD UNIVERSITY

http://www.uni-greifswald.de/en.html

2Χ12

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Φ. ΚΟΛΙΣΗΣ

OMS/TS

Biochemistry

2009-13

19

D

JENA02

INST.FUER PHYSIK.HOCHTEC.(IPHT)

http://www.uni-jena.de/start_en.html

2Χ12

ΔΙΠΛ/ΔΙΔ

Μ. ΟΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2002-4

20

D

MUNCHEN02

TECHN.UNIV.OF MUNICH

http://portal.mytum.de/welcome

1Χ6

ΠΡΟΠΤ

Μ. ΟΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-10

21

DK

LYNGBY01

DANMARKS TEKNSKE UNIVERSITEIT

http://www.dtu.dk/English.aspx

1Χ6

ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ.

Π. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

OMS/TS

Biotechnology

2009-10

22

E

BARCELO03

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA

http://www.upc.es/

1X12

ΔΙΔΑΚΤ

Σ. ΛΙΟΔΑΚΗΣ

OMS

Chemical Engineering

2007-8

23

E

LAS-PAL01

UNIV. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

http://www.english.ulpgc.es/

2Χ6

ΠΡΟΠΤ

Φ. ΡΗΓΑΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-10

24

E

MADRID05

UNIV.POLITECNICA DE MADRID

http://www2.upm.es/portal/site/internacional/

1Χ10

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Ι. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

OMS

Chemical Engineering

2007-13

25

E

MURCIA01

UNIV.DE MURCIA (UMU)

http://www.um.es/internacionales/is/index.php?l=en

2Χ3

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Φ. ΚΟΛΙΣΗΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-10

26

E

VALENCI02

UNIV.POLITECNICA DE VALENCIA

http://www.upv.es/index-en.html

1Χ10

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS

Chemical Engineering

2006-10

27

F

BESANCO01

UNIV.DE FRANCHE-COMTE

http://www.univ-fcomte.fr/

2X5

ΔΙΠΛΩΜ./ΔΙΔ

Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-10

28

F

CHATENA02

ECOLE CENTRALE PARIS

http://www.ecp.fr/index_html_en

2X3

ΔΙΔΑΚΤ

Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-10

29

F

PARIS080

ECOLE NAT.SUP.(ENSTA)

http://www.ensta.fr/en/

2Χ12

ΔΙΠΛ

Ι. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

1999-9

30

F

PAU01

UNIVERSITE DE PAU

http://www.univ-pau.fr/live/welcome?languageId=1

2Χ6

ΔΙΠΛ/ΔΙΔ

Μ. ΟΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-10

31

F

TOULOUS28

INST.NAT.POLYTECNIQUE DE TOULOUSE

http://uk.inp-toulouse.fr/

2X6, 3X3

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΠΛ/ΔΙΔ

Α. ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2009-12

32

HU

BUDAPES03

CORNIVUS UNIV.OF BUDAPEST

http://web.uni-corvinus.hu/index_angol.php?org=2&LNG=eng

3X5

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Π. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2009-13

33

HU

VESZPRE01

UNIVERSITY OF PANNONIA

http://englishweb.uni-pannon.hu/

2X5

ΔΙΠΛΩΜ./ΔΙΔ

Α. ΚΟΚΟΣΗΣ

OMS/TS

Systems Engineering

2008-10

34

I

BENEVEN02

UNIV.DEGLI STUDI DEL SANNIO

http://www.unisannio.it/

2Χ5

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-13

35

I

COSENZA01

UNIV.DELLA CALABRIA

http://www.unical.it/portale/

1Χ6

ΠΡΟΠΤ

Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-13

36

I

L-AQUIL01

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L'AQUILA

http://www.univaq.it/

3X4

ΔΙΔΑΚΤ

Α. ΚΟΚΟΣΗΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2006-10

37

I

MILANO02

POLΙTECNICO DI MILANO

http://www.polimi.it/

2Χ6

ΠΡΟΠΤ

Ι. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-13

38

I

PADOVA01

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

http://www.unipd.it/en/index.htm

1X6, 1X6

ΜΕΤΑΠΤ./ΔΙΔΑΚΤ.

Α. ΒΛΥΣΙΔΗΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2009-13

39

I

PALERMO01

UNIV.DEGLI STUDI DI PALERMO

http://www.unipa.it/

1X3

ΔΙΔΑΚΤ

Χ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-10

40

I

SALERNO01

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO

http://www.unisa.it/

5X3

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΠΛ/ΔΙΔ

Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2007-9

41

I

TRENTO01

UNIV.DEGLI STUDI DI TRENTO

http://portale.unitn.it/ateneo/homepage.do?activeLanguage=en

2Χ6

ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤΑΠΤ.

Ν. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-11

42

PL

KOSZALI01

POLITECHNICA KOSZALINSKA

http://www.tu.koszalin.pl/eng/

2Χ6

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Φ. ΡΟΥΜΠΑΝΗ-ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS(2)

Chemical Engineering

2004-7

43

PL

WARSZAW02

POLIT.WARZAWSKA WYDZIAL CHE

http://eng.pw.edu.pl/

1Χ3

ΔΙΔΑΚΤ

Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2000-4

44

RO

BUCURES11

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

http://www.upb.ro/en/

1Χ3

ΔΙΔΑΚΤ

Ε. ΒΟΥΤΣΑΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2009-13

45

RO

CLUJNAP01

UNIV.OF CLUJ-NAPOCA

http://www.utcluj.ro/english/index.php

2Χ6

ΔΙΠΛ/ΔΙΔ

Μ. ΟΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2004-7

46

S

STOCKHO04

ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

http://www.kth.se/?l=en_uk

2X5

ΠΡΟΠΤ/ΔΙΔ

Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-14

47

UK

GUILDFO01

UNIVERSITY OF SURREY

http://www2.surrey.ac.uk/

2X5

ΔΙΠΛΩΜ./ΔΙΔ

Α. ΚΟΚΟΣΗΣ

OMS/TS

Chemical & Process Systems

2008-10

48

UK

LONDON015

IMPERIAL COLLEGE

http://www3.imperial.ac.uk/

2X5

ΔΙΠΛ.

Ν. ΜΑΡΚΑΤΟΣ

OMS/TS(2)

Chemical Engineering

2008-10

49

UK

MANCHES01

UNIVERSITY OF MANCHESTER

http://www.manchester.ac.uk/

1Χ5, 1X3, 1X5

ΠΡΟΠΤ/ΜΕΤ/ΔΙΔΑΚΤ

Α. ΒΛΥΣΙΔΗΣ

OMS/TS

Chemical Engineering

2008-10

50

UK

NEWCAST01

UNIV.OF NEWCASTLE UPON TYNE

http://www.ncl.ac.uk/

1Χ6

ΔΙΔΑΚΤ

Π. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

OMS

Chemical Engineering

2003-4

 

*Χώρα εκτός Ε.Ε. Χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής

 

Aκαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Σχολής

Καθηγήτρια Ε.Γρηγοροπούλου

Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Χριστακόπουλος