Μονάδα Υπολογιστικής Μηχανικής. Σχόλη Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Ε.Μ.Π.
  Δομή δικτυακού τόπου Επικοινωνία  
» Κεντρική Σελίδα
» Έρευνα
» Προσωπικό
» Μαθήματα
» Δημοσιεύσεις

 

Language : English

 

 

 www.ntua.gr
 www.chemeng.ntua.gr

 

 

 

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο της :

Μονάδας Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικης Ε.Μ.Π.

Η Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (ΜΥΡ/ΕΜΠ) ανήκει στον Τομέα Ανάπτυξης, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.


Η Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης φαινομένων μεταφοράς μάζας, ορμής και θερμότητας που περιλαμβάνουν τύρβη, ακτινοβολία και χημικές αντιδράσεις σε μονοφασικά ή πολυφασικά συστήματα. Ειδικότερα, η ερευνητική δραστηριότητα της ΜΥΡ/ΕΜΠ στοχεύει στην ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την προσομοίωση βιομηχανικών διεργασιών και συστημάτων και περιβαλλοντικών φαινομένων στα οποία η τυρβώδης ροή και τα πολυφασικά φαινόμενα έχουν σημαντική επίδραση. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς όπως, για παράδειγμα στο σχεδιασμό βιομηχανικών διεργασιών και συστημάτων, στην εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον και στο σχεδιασμό προστασίας του καθώς και στην αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων.

 

Copyright © 2005 - Computational Fluid Dynamics Unit
Created by : Dimitrios A. Kefalas