ΠροσωπικόΤομέα4
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
  Διευθυντής: Α. Βλυσίδης, Καθηγητής

  Γραμματεία:  [javascript protected email address]