ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2017-18.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

  Ανακοίνωση
Όνομα: Anakoinosi_spring_2017-18.pdf, Ανέβηκε: 12/3/2018 15:44, Μέγεθος: 1190kb
  Αίτηση αλλαγής επιλογής-ξένης γλώσσας
Όνομα: Aitisi_Allagis_Epilogis_spring_2017-18.pdf, Ανέβηκε: 12/3/2018 15:45, Μέγεθος: 440kb
  Αίτηση αλλαγής εμβάθυνσης
Όνομα: Aitisi_Allagis_Emvathynsis_spring_2017-18.pdf, Ανέβηκε: 12/3/2018 15:45, Μέγεθος: 435kb
  Ανακοίνωση-Πρόσκληση
Όνομα: 010645-18-B14 Διαβίβαση εγγράφου - εγγράφων.pdf, Ανέβηκε: 7/3/2018 16:40, Μέγεθος: 237kb
  Ανακοίνωση
Όνομα: Paratasi_e-eggrafon_spring_2017-18.pdf, Ανέβηκε: 5/3/2018 15:44, Μέγεθος: 107kb

Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων επιλογής των εξαμήνων 4ου και 8ου ακαδ. έτους 2017-2018 θα γίνουν από τους διδάσκοντες των μαθημάτων , τις ημέρες, ώρες και αίθουσες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Εξάμηνο Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα
4ο Τρίτη 06/03/2018 12:45 28
8ο Δευτέρα 05/03/2018 14:45 28

 

Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών, ότι οι εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων των Εαρινών Εξαμήνων, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην ιστοσελίδα της Σχολής,

Εγγραφές Μαθημάτων

κατά το παρακάτω χρονικό διάστημα:

  • Έναρξη:  Παρασκευή 23/2/2018
  • Λήξη:  Δευτέρα 5/3/2018

Για την ηλεκτρονική εγγραφή, όσοι φοιτητές δε διαθέτουν ήδη κωδικό χρήστη, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. (Κτίριο Η/Υ, τηλ. 210772 2451, 210772 2457).
Εκπρόθεσμες εγγραφές δε θα γίνονται δεκτές.

Σημ. Ι: Η ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί οριστικά έως την καταληκτική ημερομηνία. Ημιτελείς ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων, μετά τη λήξη της περιόδου των εγγραφών, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Σημ. ΙΙ: Δε θα υπάρχει δυνατότητα εξέτασης σε μαθήματα, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική δήλωση.
Σημ. ΙΙΙ: Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίοδο εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων, οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν και τα μαθήματα στα οποία, είτε έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό αλλά δεν έχει ενημερωθεί σχετικά η καρτέλα τους, είτε δε γνωρίζουν τη σχετική βαθμολογία. Μετά την καταχώριση προβιβάσιμης βαθμολογίας, το σύστημα ενημερώνεται και η όποια αντίστοιχη δήλωση μαθήματος διαγράφεται και δεν περιλαμβάνεται στο δελτίο βαθμολογίας της τρέχουσας περιόδου.
Σημ. ΙV: Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε σημαντικές μεταβατικές ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:


Μεταβατικές Ρυθμίσεις Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018


 

  Εγγραφές Εαρινών Εξαμήνων 2017-2018
Όνομα: Eggrafes_Spring_2017-18.pdf, Ανέβηκε: 23/2/2018 12:21, Μέγεθος: 131kb

Σας ενημερώνουμε ότι, η διδασκαλία του μαθήματος του 2ου εξαμήνου "Τεχνική Μηχανική" θα πραγματοποιείται τις ίδιες μέρες και ώρες στο Αμφ. 4, Ισόγειο, Κτ. Α', Γενικές Εδρες.

Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων επιλογής του 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 θα γίνουν από τους διδάσκοντες των μαθημάτων, την ημέρα, ώρα και αίθουσα που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Εξάμηνο Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα
8ο Δευτέρα 26/02/2018 14:45 28

 

Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων επιλογής των εξαμήνων 4ου και 6ου ακαδ. έτους 2017-2018 θα γίνουν από τους διδάσκοντες των μαθημάτων, τις ημέρες, ώρες και αίθουσες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Εξάμηνο Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα
4ο Τρίτη 27/02/2018 12:45 28
6ο Παρασκευή 23/02/2018 11:45 26

 

‹ Νεότερες1234...35Παλαιότερες ›