ΑνακοινώσειςΓραμματείας
Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 - Γενικές

Στη Σχολή Χημικών Μηχανικών προκηρύσσονται δύο (2) κενές θέσεις Καθηγητών ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διεργασίες Χημικής Μηχανικής" (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 00002237140)
  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Χημικών Διεργασιών" (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: 00002236893)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 09/04/2017

Επισυνάπτεται το υπ'αριθμ. 70/31-01-2017 ΦΕΚ

Πληροφορίες: κ. Αγγελική Μάνεση, τηλ. 2107721128

  ΦΕΚ 70/31-01-2017
Όνομα: FEK_70-31.01.17.pdf, Ανέβηκε: 17/2/2017 15:59, Μέγεθος: 166kb