ΕπιτροπέςΣχολής
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
A. Ανδρεόπουλος, Καθηγ., Συντονιστής
Ε. Παυλάτου, Αν. Καθηγ.
Ε. Βουτσάς, Αν. Καθηγ.
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγ.
Δ. Καρώνης, Αν. Καθηγ.
Γ. Αραμπατζής, ΕΔΙΠ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΟΜΕΑ: Oμάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
Σ. Τσιβιλής, Καθηγ., Συντονιστής, μέλος ΜΟΔΙΠ ΕΜΠ
Δ. Καρώνης, Αν. Καθηγ.
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγ.
Χ. Κυρανούδης, Καθηγ.
Ε. Κορωνάκη, ΕΔΙΠ
Ν. Παναγιώτου, ΕΔΙΠ
Α. Παπαδημητρίου, Γραμματεία

Γραφείο Τεχνικής Μέριμνας
M. Κατσιώτη, Καθηγ., Συντονίστρια
Α. Αβραμίδης, ΕΔΙΠ
Ζ. Κατσανεβάκη, ΕΔΙΠ
Ι. Σέμπος, ΕΔΙΠ
Ε. Ντάφλου, ΕΔΙΠ
Π. Σχοινάς, ΕΔΙΠ
Ρ. Δοντά,ΙΔΑΧ, Γραμματειακή Υποστήριξη

Οργανωτική Επιτροπή για τα 100 χρόνια της Σχολής
Δ. Κέκος, Καθηγητής, Συντονιστής
Ε. Παυλάτου, Αν. Καθηγ.
Μ. Κροκίδα, Αν. Καθηγ.
Α. Καραντώνης, Επ. Καθηγ.
Ε. Κούκιος, Ομ. Καθηγ.