Θέσειςερευνητικήςαπασχόλησης

Πληροφορίες στα συνημμένα:

 

  IMPRS-LS Flyer 2017
Όνομα: IMPRS-LS Flyer 2017.pdf, Ανέβηκε: 22/9/2017 19:15, Μέγεθος: 466kb
  IMPRS_Neuroscience_2017
Όνομα: IMPRS_Neuroscience_2017.pdf, Ανέβηκε: 22/9/2017 19:16, Μέγεθος: 424kb

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Αντικείμενο:

«Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων».
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σύνδεσμο

http://www.iceht.forth.gr/jobs/PROKIRIKSI%202_WEB.pdf

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

PhD Studentship: Residues Pre-treatment for a Better Performance as Feedstock in Advanced Thermal Treatments under a Circular Waste-to-bioeconomy Scenario.

Πληροφορίες:


http://www.jobs.ac.uk/job/BDU789/phd-studentship-residues-pre-treatment-for-a-better-performance-as-feedstock-in-advanced-thermal-treatments-under-a-circular-waste-to-bioeconomy-scenario/

Contact person: Dr. Vasiliki K Skoulou; v.skoulou@hull.ac.uk, (0) 1482 465116.  School of Engineering and Computer Science, University of Hull.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Η "Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας", R-NanoLab (http://nanolab.chemeng.ntua.gr) της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έναν Senior Researcher ως επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου /  παροχής  υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • 2 χρόνια σχετικής εργασιακής/ερευνητικής εμπειρίας
  • Εμπειρία σε διαχείριση συστάδων υπολογιστών (cluster)
  • Γνώση FORTRAN, Matlab, ANSYS
  • Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους, μοντελοποίηση και προσομοιώσεις στη Μηχανική και την  Επιστήμη Υλικών
  • Εμπειρία σε multi-scale modelling  

Παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στoν κ. Κώστα Χαριτίδη, στο charitidis@chemeng.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 772 3323

ABB Corporate Research in Switzerland has open positions for internships, starting in September or October 2017.

Further details can be found in the attached advertisement.

  Internships in Polymer Technology
Όνομα: Internship in Polymer Technology.pdf, Ανέβηκε: 5/7/2017 14:25, Μέγεθος: 25kb

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  PhD scholarship in heterogeneous catalysis
Όνομα: PhD scholarship in heterogeneous catalysis.pdf, Ανέβηκε: 27/4/2017 12:02, Μέγεθος: 64kb
  Ανακοίνωση_PhD_Toulouse
Όνομα: PhDthesis_CDufaure.pdf, Ανέβηκε: 27/3/2017 10:14, Μέγεθος: 19kb

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Αγγελή-Δημάκη.

‹ Νεότερες1234...13Παλαιότερες ›