Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

H ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα προσλάβει νέους πτυχιούχους από τον κλάδο των Χημικών Μηχανικών στο πλαίσιο του προγράμματος Management Trainees Program.

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση ψάχνει για απόφοιτους με μεταπτυχιακές σπουδές, εργασιακή εμπειρία μέχρι 3 χρόνια το πολύ και ηλικία έως 32 ετών.

Περισσότερα: http://www.lafarge.gr/wps/portal/gr/el/8_4-Working_for_Lafarge

Το Εργαστήριο Μηχανικής Πολυμερών και Βιοχημικών Συστημάτων στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),  διαθέτει μία θέση συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης έως και τρία έτη. Το αντικείμενο του έργου

Υπολογιστική Μηχανική Βιοϊατρικών και Βιολογικών Συστημάτων

συνδέεται με το παρακάτω  ερευνητικό πρόγραμμα: “Nose to Brain Delivery of NG-101 via the Olfactory Region for the Regenerative Treatment of Multiple Sclerosis Using Novel Multifunctional Biomaterials Combined with a Medical Device”.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:
1.    Πτυχίο A.E.I. Χημικού Μηχανικού
2.    Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης και κατά προτίμηση στην υπολογιστική μηχανική βιοϊατρικών και βιολογικών συστημάτων
3.    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4.    Προηγούμενη εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα:
-  Μαθηματική προσομοίωση δυναμικών συστημάτων
-  Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων
-  Υπολογιστική ρευστομηχανική
-  Μηχανική βιολογικών συστημάτων
-  Μοριακή προσομοίωση
5.    Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
6.    Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σχετικές με το αντικείμενο της θέσης
7.    Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, γνώσεις προγραμματισμού σε Fortran, C/C++,κλπ. και γνώση πακέτων λογισμικού Matlab, Mathematica, ANSYS Fluent, CFD Simulation Software, κλπ.

Επικοινωνία:

Professor Emeritus Costas Kiparissides
Department of Chemical Engineering
Aristotle University of Thessaloniki &
Chemical Process & Energy Resources Institute
Centre for Research and Technology Hellas
P.O. Box 472, 541 24 Thessaloniki, Greece
Tel.: (0030) 2310-498 161, 996211
e-mail: costas.kiparissides@cperi.certh.gr
             costas.kiparissides@eng.auth.gr
Web: http://lpre.cperi.certh.gr

Είναι διαθέσιμη για κάλυψη με χρηματοδότηση θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Ιnstitut National Polytechnique de Toulouse, Γαλλία.

Το θέμα της διδακτορικής έρευνας αφορά σε "Chemical Vapor Deposition (CVD) processed silicon oxynitrides and oxycarbides coatings for aqueous corrosion barriers".

Πληροφορίες στη συνημμένη ανακοίνωση.

  PhD-INP Toulouse
Όνομα: PhD position on sililicon oxide based materials.pdf, Ανέβηκε: 10/1/2018 20:34, Μέγεθος: 400kb
  Δελτίο Τύπου
Όνομα: ΔΤ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ_ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ_ΙΙΙ.pdf, Ανέβηκε: 18/12/2017 13:56, Μέγεθος: 494kb

Η Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (ΜΔΕΠΣ), στα πλαίσια ερευνητικού έργου χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναζητεί δύο συνεργάτες, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

Θα αξιολογηθούν θετικά η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, η επαφή με Διεργασίες Μηχανικής (Process Engineering) και η καλή επαφή με υπολογιστικά εργαλεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα : assim@chemeng.ntua.gr, 2107723218, 2107721024 και arab@chemeng.ntua.gr, 2107723135.

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Η εταιρεία TECH-LINE S.A. αναζητεί χημικό μηχανικό για στελέχωση του τμήματος  πωλήσεων της. Η εταιρεία ασχολείται με τον ποιοτικό έλεγχο στους τομείς του φαρμάκου, των καλλυντικών, των τροφίμων και των πετρελαιοειδών.

Υπεύθυνη επικοινωνίας : κα Χατζηβασιλείου Μαρίνα -  Τηλ.: 2105281990

Αποστολή βιογραφικών  : contact@techlinesa.com  -  fax: 2105222965 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

The Politecnico of Torino is awarding up to 28 research scholarships to candidates holding a Master’s Degree and willing to undertake a research activity at Doctoral level at the Politecnico of Torino.

Applications may be submitted by those who meet the following criteria on the expiry date of this call for applications:
1. Academic qualifications: MSc Degree awarded in foreign countries: candidates with the title of Master’s Degree (i.e. 2° level title, as defined by the Bologna Process), issued by a foreign, academic and accredited University, granting admission to PhD Programmes in the country of issuance. Any application submitted by candidates with a Master Degree’s issued by an Italian University or a Vocational Institution or a non-recognized University will NOT be accepted.
2. Age limit: candidates shall be less than 30 years of age on 16th November 2017.
3. Motivation letter: candidates should upload a motivation letter showing in particular their interest in carrying out the specific research activity they are applying to on a continuous basis from 1st March 2018 to 31st October 2018 and in continuing their studies at the Politecnico of Torino by applying to the Call for admission of the PhD programmes (starting on 1st November 2018).
4. Endorsement letter of the scientific responsible of the Project: candidates should upload a commitment letter from the scientific responsible of the chosen project, stating his/her availability to collaborate with the candidate. It’s candidate’s responsibility to contact him/her by email to request it (the email address is indicated on the project descriptive sheet).

APPLICATIONS open on Monday 16th October on APPLY@POLITO

Deadline for submissions: 16th November 2017

You can find the Call for application and more information about the research proposals at the following link:

http://dottorato.polito.it/en/research_scholarships

‹ Νεότερες1234...14Παλαιότερες ›