ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ERASMUS+" 2014-2015 για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών  μέσω του προγράμματος ERASMUS+, ότι έχει ανακοινωθεί η «Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015», με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 15η Οκτωβρίου 2014.

Πληροφορίες: http://erasmus.ntua.gr/el/node/36

Οι οδηγίες και η διαδικασία για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:  http://erasmus.ntua.gr/el/node/38

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Ειδικότερα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, η Πρακτική Άσκηση ERASMUS+ μπορεί να αναγνωριστεί ακαδημαϊκά ως η υποχρεωτική «Πρακτική Άσκηση» που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής και είναι ενταγμένη στο 9ο Εξάμηνο.  Οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να συνδυάσουν την εκπόνηση της «Πρακτικής Άσκησής» τους με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS+, θα πρέπει, επιπρόσθετα των γενικών προϋποθέσεων, όπως αυτές αναφέρονται στον σύνδεσμο http://erasmus.ntua.gr/el/node/38

α) να μετακινηθούν στο εξωτερικό αφού θα έχουν τελειώσει το 8ο Εξάμηνο σπουδών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, και

β) να χαρακτηρίσουν την εργασία τους στο πλαίσιο του ERASMUS+ ως Πρακτική Άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών.