ΕργαστήριοΤεχνολογίαςΑνοργάνωνΥλικών

Υποστηρίζονται εργαστηριακά τα μαθήματα:

Προπτυχιακά:

 • Ανόργανες Βιομηχανίες.
 • Τεχνική Ανοργάνων και Ηλεκτροχημικών Διαδικασιών.
 • Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών.
 • Διαδικασίες Παραγωγής Νέων Ανοργάνων Υλικών.
 • Σχεδιασμός Ανοργάνων και Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών.

Μεταπτυχιακά:

 • Χημεία Στερεάς Κατάστασης
 • Τεχνολογία Προηγμένων Κεραμικών

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου αναφέρονται στις παρακάτω περιοχές:

 • Τεχνολογία Γυαλιού.
 • Τεχνολογία Παραδοσιακών Κεραμικών.
 • Τεχνολογία Προηγμένων Κεραμικών (Ηλετροκεραμικά-Μηχανικά Κεραμικά).
 • Τεχνολογία Τσιμέντων.
 • Τεχνολογία Λιπασμάτων.
 • Φερροηλεκτρικά υλικά.

Οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών προς τρίτους ενδιαφέρουν κυρίως τις Βιομηχανίες Λιπασμάτων, Γυαλιού, Τσιμέντου και Κεραμικών.