Εκδηλώσεις

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας.

  Πρόγραμμα Ημερίδας
Όνομα: programma27062018.pdf, Ανέβηκε: 20/6/2018 17:36, Μέγεθος: 481kb
  Πρόσκληση
Όνομα: Πρόσκληση.pdf, Ανέβηκε: 19/6/2018 10:47, Μέγεθος: 422kb

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: http://www1.math.ntua.gr/?p=34040

Τη Δευτέρα 11/6/2018 και ώρα 9:15 - 14:00 μμ, θα γίνει στην αίθουσα "Ν. Κουμούτσος", η Ημερίδα παρουσίασης της ερευνητικής δραστηριότητας των υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα ΙΙ (Τομέας  Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων).

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα.

Eπισυνάπτεται αρχείο με το αναλυτικό πρόγραμμα.

  Πρόγραμμα Ημερίδας
Όνομα: hmerida_yd_t2.pdf, Ανέβηκε: 8/6/2018 09:25, Μέγεθος: 221kb
  Ενημερωτικό φυλλάδιο εκδήλωσης
Όνομα: flyer-water2018.pdf, Ανέβηκε: 4/6/2018 11:03, Μέγεθος: 445kb

To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” του ΕΜΠ, διοργανώνει το

4o Σεμιναριακό Εργαστήριο (workshop): Επιστημονικοί Υπολογισμοί Μεγάλης Κλίμακας

Το εργαστήριο θα υποστηριχτεί από μέλη των Σχολών Χημικών Μηχανικών* και Μηχανολόγων Μηχανικών**, που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ, και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ ***.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εισαγωγή στους υπολογισμούς μεγάλης κλίμακας με χρήση παράλληλης επεξεργασίας και απευθύνεται, κατά προτεραιότητα, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΜΠ που ασχολούνται με επιστημονικούς υπολογισμούς υψηλών απαιτήσεων σε ταχύτητα επεξεργασίας και μνήμη.

Οι μέθοδοι παράλληλης επεξεργασίας αποτελούν σήμερα τη μοναδική επιλογή για υπολογισμούς μεγάλης κλίμακας που προκύπτουν από ρεαλιστικά μοντέλα, προερχόμενα από προβλήματα αιχμής της έρευνας και της τεχνολογίας. Οι μέθοδοι αυτές εκμεταλλεύονται την αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων με πολλούς επεξεργαστές για γρήγορη και αποδοτική επίλυση.

Στο εργαστήριο αυτό, όπου η εκπαίδευση θα είναι σε μεγάλο μέρος hands-on, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη παράλληλων κωδίκων ικανών να αξιοποιήσουν την αρχιτεκτονική των συστοιχιών υπολογιστών (clusters), υψηλής απόδοσης και χαμηλού οικονομικού κόστους αγοράς και συντήρησης.

Η κύρια θεματολογία αφορά στα εξής: α) το μοντέλο του παράλληλου προγραμματισμού SPMD (Single Program Multiple Data) και πως αυτό υλοποιείται με τη χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας MPI (Message Passing Interface) και β) τη λειτουργία και την αρχιτεκτονική των σύγχρονων καρτών γραφικών GPUs (Graphics Processing Unit) καθώς και τη χρήση τους για υπολογισμούς μεγάλης κλίμακας μέσω της παράλληλης υπολογιστικής πλατφόρμας CUDA (Compute Unified Device Architecture).  

Δηλώσεις Συμμετοχής: 30/5 - 21/6/2018

Δικαιολογητικά: υποβάλλονται ηλεκτρονικά με email στo compmech-hpc@chemeng.ntua.gr

α) Σύντομο βιογραφικό (έως 2 σελίδες),

β) Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose), έκτασης έως 300 λέξεις, όπου ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το εργαστήριο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

α) Βασικά στοιχεία του λειτουργικού συστήματος Linux,

β) Μια γλώσσα προγραμματισμού (επιθυμητή η γνώση FORTRAN ή C).

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20

 

Η επιτροπή αξιολόγησης θα ανακοινώσει τα ονόματα των συμμετεχόντων στις 28/6/18.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9/7 - 12/7/2018, Ώρα: 10:00 - 16:00

Τόπος διεξαγωγής: PClab Σχολής Χημικών Μηχανικών

 

*Υπολογιστικό Κέντρο   **Μονάδα Παράλληλης Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & Βελτιστοποίησης του Τομέα Ρευστών  ***Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων

Tη Δευτέρα 11/6/2018 θα γίνει παρουσίαση της προόδου της ερευνητικής δραστηριότητας των Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) του Τομέα ΙΙ -- Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων. Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων των ΥΔ θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μαγουλάς, σας προσκαλεί στην τελετή απονομής Διπλωμάτων στους αποφοίτους της Σχολής Χημικών Μηχανικών του έτους 2017.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτιρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

  Πρόσκληση Απονομής Διπλωμάτων Έτους 2017
Όνομα: Prosklisi_aponomi_2017.pdf, Ανέβηκε: 21/5/2018 12:29, Μέγεθος: 157kb

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) σε συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων FrieslandCampina Hellas διοργανώνει τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge».
Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την ανάδειξη δυνητικά αξιοποιήσιμων ιδεών στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο Διαγωνισμός φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας του πανεπιστημιακού κόσμου με τη βιομηχανία και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και ιδεών. Προσπαθεί να αναδείξει την καινοτομική δυναμική φοιτητικών και ερευνητικών ομάδων, σε θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας της βιομηχανίας τροφίμων: από τις μεθόδους κτηνοτροφίας έως την τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι ή τοe-commerce, δίνοντας έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση, στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, στην αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κτλ

Ο διαγωνισμός καινοτομίας απευθύνεται σε:
·  Νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες με δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα,
·  Ομάδες που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα,
·  Φοιτητές και νέοι απόφοιτοι της ανώτερης εκπαίδευσης

Τα έπαθλα του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:

1. Σύναψη έμμισθης πρακτικής άσκησης εξάμηνης διάρκειας στην εταιρεία FrieshlandCampina Hellas,

2. Παροχή χώρου εργασίας εξάμηνης διάρκειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας FrieslandCampina Hellas,

3. Χορήγηση χρηματικού επάθλου ύψους €2000 για την επιχειρηματική ωρίμανση της ιδέας,

4. Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση (Business Coaching) από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ.

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://noynoyideachallenge.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα

https://noynoyideachallenge.gr/participation/

έως την Πέμπτη 30 Μαΐου 2018.

  Ανακοίνωση εσπερίδας
Όνομα: CREATE GREEN VALUES -PROGRAMME.pdf, Ανέβηκε: 14/5/2018 14:12, Μέγεθος: 841kb
‹ Νεότερες1234...37Παλαιότερες ›