ΕκλεγμένηΔιοίκησητηςΣχολής

Κοσμητεία της Σχολής:

Ι. Ζιώμας, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής
Κ. Μαγουλάς, Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορα της Σχολής
Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη, Καθηγήτρια, Μέλος Κοσμητείας
Κ. Χαριτίδης, Καθηγητής, Μέλος Κοσμητείας

Διευθυντές Τομέων :

Τομέας Χημικών Επιστημών
Σ. Χαμηλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Ν. Παπαγιαννάκος, Καθηγητής
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Π. Βασιλείου, Καθηγήτρια
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών
Α. Βλυσίδης, Καθηγητής