Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι
Περιγραφή
Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών: Eναλλάκτες θερμότητας, Eξατμιστήρες, Αντλίες θερμότητας, Ξηραντήρες. Μηχανική των ρευστών: Ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς-Ροή γύρω από βυθισμένα σώματα, Μεταφορά και μέτρηση ρευστών, Ανάδευση και ανάμιξη υγρών.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5064

Ιστοσελίδα : http://ecourses.chemeng.ntua.gr/courses/mfd1/

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ζ. Μαρούλης

Εργαστήριο : Ζ. Μαρούλης, Μ. Κροκίδα, Κ. Μαγουλάς