Θερμοδυναμική Ι
Περιγραφή

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5272

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/thermo1

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_2/FTM/5272_THERMO1_EX2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Κ. Μαγουλάς, Ε. Βουτσάς

Εργαστήριο : Β. Λούλη