Θερμοδυναμική Ι
Περιγραφή

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5272

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/atherm

Διδάσκοντες : Κ. Μαγουλάς, Ε. Βουτσάς