Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Περιγραφή
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη και η στρατηγική διαχείριση της καινοτομίας και της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την κατανόηση της διεργασίας επιχειρηματικής «ανακάλυψης» και ανάπτυξης (business discovery and development). Ειδικότερα, το μάθημα επικεντρώνεται: α) στον σχεδιασμό επιχειρηματικών εγχειρημάτων- είτε νέων είτε στο πλαίσιο υφισταμένων επιχειρήσεων- που βασίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας, β) στην αρχική υποστήριξη όλων όσοι προτίθενται να δοκιμάσουν να επιχειρήσουν στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα νέο συνθετικό, σπονδυλωτό μάθημα με κεντρικό άξονα την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) που αποβλέπει στην εξοικείωση των σπουδαστών με όλο τον κύκλο από την αξιολόγηση των ευκαιριών, τη σύλληψη και τη γέννηση της επιχειρηματικής ιδέας, την εκτίμηση της βιωσιμότητας της, την αναζήτηση της μορφής χρηματοδότησής της, καθώς και τη σύσταση της επιχειρηματικής μονάδας έως την πρώτη φάση υλοποίησής του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου έργου (integrated project) το οποίο θα παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου σε ειδική ημερίδα στη διάρκεια της οποίας θα επωφεληθούν και από τα σχόλια παλαιών αποφοίτων του ΕΜΠ και σημερινών επαγγελματιών μηχανικών.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5266

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1033

Διδάσκοντες : Ι. Καλογήρου, Α. Τσακανίκας