Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας
Περιγραφή
Εφαρμογές της Χημικής Θερμοδυναμικής με εμβάθυνση στα κεφάλαια: Επιφανειακή Τάση, Ιξώδες, Ρόφηση, Κολλοειδή, Αζεοτροπικά Διαλύματα, Τριαδικά Μίγματα, Προσθετικές (αθροιστικές) Ιδιότητες των Διαλυμάτων.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5271

Διδάσκοντες : Σ. Πολυμένης