Ειδικά Κεφαλαία Οργανικής Χημείας
Περιγραφή
Σάκχαρα. Η δομή και η απεικόνιση της γλυκόζης. Η κυκλική δομή της γλυκόζης, πολυστροφισμός, διαμορφώσεις των μονοσακχάρων. Μεθυλο-γλυκοζίτες. Δισακχαρίτες (μαλτόζη, κελλοβιόζη, λακτόζη, καλαμοσάκχαρο). Πολυσακχαρίτες (κυτταρίνη, άμυλο, γλυκογόνο). Πρωτε|νες. α-Αμινοξέα. Πεπτίδια. Πρωτε|νες. Νουκλεϊνικά οξέα. Στεροειδή. Η στερεοχημεία των στεροειδών. Παραδείγματα αντιδράσεων των στεροειδών. Στερόλες. Χολικά οξέα. Προγεστερόνη.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5234

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/stoc

Διδάσκοντες : Σ. Χαμηλάκης