Ραδιοχημεία
Περιγραφή
Εισαγωγή στη ραδιοχημεία, φυσικά ραδιενεργά στοιχεία, σύστημα περιόδων και ισότοπα, χάρτης ραδιονουκλιδίων, τρόποι ραδιενεργού διασπάσεως, πυρηνική χημεία και σχέσεις μάζας-ενέργειας, πυρηνικές αντιδράσεις, η διάσπαση του πυρήνα, αλληλεπιδράσεις της ακτινοβολίας με την ύλη, χρόνος ημιζωής, μονάδες ραδιενέργειας, μετρητές ραδιενέργειας, διαδρομή στο διατροφικό κύκλο, διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, μέθοδοι ραδιοϊχνηθέτων, πυρηνικές μέθοδοι ραδιοχρονολόγησης, η προέλευση των χημικών στοιχείων, σχηματισμός των ραδιενεργών ισοτόπων, κύκλος πυρηνικού καυσίμου, πυρηνική ενέργεια και περιβάλλον, πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος- αρχές λειτουργίας και τύποι, ο πυρηνικός εφιάλτης: ατύχημα από την απώλεια ψυκτικού υγρού – LOCA, βασικά στοιχεία της πυρηνικής βιομηχανίας, ραδιενεργός ρύπανση εξαιτίας της λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων, το πυρηνικό ατύχημα του Chernobyl, το πυρηνικό ατύχημα του Three Mile Island (TMI Accident), το πυρηνικό ατύχημα του Windscale (Η φωτιά του Windscale το 1957), το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5223

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1058

Διδάσκοντες : Κ. Χαριτίδης, Χ. Καραγιάννη