Κβαντική Χημεία - Φασματοσκοπία Laser
Περιγραφή
Άλγεβρα Τελεστών. Αιτήματα της Κβαντικής θεωρίας. Σωματίδιο εντός κυβικού φρέατος δυναμικού. Αρμονικός ταλαντωτής. Στροφορμή. Το άτομο του Υδρογόνου. Το άτομο του Ηλίου. Πολυηλεκτρονικά άτομα. Σύζευξη Τροχιακής Στροφορμής και Spin. Ατομική Φασματοσκοπία. Διατομικά Μόρια. Η προσέγγιση Born- Oppenheimer. Μοριακές Δονήσεις και Περιστροφές. Ηλεκτρονιακή Ενέργεια. Ενέργεια Δόνησης. Ενέργεια Περιστροφής. Κανόνες επιλογής. Θεωρία Μοριακών Τροχιακών. Συμβολισμός Μοριακών καταστάσεων.

Ιδιότητες ακτινοβολίας Laser. Πώς λειτουργεί ένα Laser. Είδη Laser. Βασικές έννοιες της Φασματοσκοπίας Laser. Οργανολογία (Μονοχρωμάτορας, Φωτοπολλαπλασιαστής. Ολοκληρωτής με πύλη). Τα Laser στη Χημεία. Καθορισμός της πορείας της αντίδρασης. Case study: Βιομηχανική παραγωγή PVC. Εφαρμογές των Laser στην Περιβαλλοντική έρευνα. Κατεργασίες Υλικών με Laser. Μέθοδος LIF-TRF Αποδόμηση υλικού από επιφάνεια στερεού με παλμικό Laser. Ανάπτυξη λεπτών υμενίων και χαρακτηρισμός τους.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5233

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1047

Διδάσκοντες : Χ. Καραγιάννη