Έλεγχος Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων
Περιγραφή
Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της ποιότητας προϊόντων και διεργασιών εστιάζοντας στις τεχνικές απαιτήσεις και εκτείνεται από τις βασικές έννοιες της ποιότητας στη μέτρηση, τον έλεγχο με χρήση εφαρμοσμένης στατιστικής έως και τη διασφάλιση της ποιότητας με την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας.
Η ύλη του μαθήματος είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Χημικού Μηχανικού που θα απασχοληθεί επαγγελματικά είτε σε βιομηχανία, είτε σε εταιρεία συμβούλων, σε χημικό εργαστήριο, σε φορέα επιθεώρησης κ.ά.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5262

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/qcontrol/

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Δ. Χατζηαβραμίδης