Ρύθμιση Διεργασιών
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην ανάλυση και αυτόματη ρύθμιση δυναμικών συστημάτων και η παρουσίαση μεθοδολογιών σχεδιασμού και προσομοίωσης συστημάτων αυτόματης ρύθμισης με έμφαση στους ρυθμιστές τύπου PID.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5084

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/labs/control_lab/rythmish7.html

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_7/FTM/5084_CONTROL_PROC_EX7.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Σαρίμβεης

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Φ. Δογάνης, Α. Νικολακόπουλος