Μηχανική Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης
Περιγραφή
Η Εφοδιαστική Διαχείριση σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποτελεσματική και αποδοτική ροή και αποθήκευση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών, από την αφετηρία της διαδικασίας μέχρι το σημείο της κατανάλωσης, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Τα προβλήματα που εμπλέκει η αποτελεσματική διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελούν προβλήματα διακριτής αριστοποίησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση συγκεκριμένων σύγχρονων αλγορίθμων επίλυσης των προβλημάτων αυτών και η υλοποίηση τους μέσα από διδακτικές μεθοδολογίες υπολογιστικών παραδειγμάτων.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5247

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/logistics_engineering/

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Κυρανούδης