Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και Τεχνολογίας
Περιγραφή
Ιστορία των επιστημονικών και φιλοσοφικών ιδεών από την αρχαιότητα ώς τον 16ο αιώνα. Μύθος, Επιστήμη, Φιλοσοφία. Προσωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης. Ελληνιστικοί χρόνοι. Ελληνική Αστρολογία και Πτολεμαίος. Ανατολικός Μεσαίωνας. Δυτικός Μεσαίωνας. Αναγέννηση, Ντα Βίντσι, Κέπλερ, Βάκων, Γαλιλαίος.

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5209

Διδάσκοντες : Α. Αραγεώργης