Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών
Περιγραφή
Εισαγωγή - Ορισμοί – Μέτρηση υψηλών θερμοκρασιών. Θερμοδυναμική και ισορροπία φάσεων. Ορισμοί. Κανόνας των φάσεων. Συστήματα ενός συστατικού. Διμερή συστήματα. Τρόποι και μεθοδολογίες σύνταξης διαγραμμάτων φάσεων. Τριμερή διαγράμματα. Φάσεις και αντιδράσεις σε κατάσταση μη ισορροπίας. Διαδικασίες σε υψηλές θερμοκρασίες. Διάχυση. Πυρήνωση – Ανάπτυξη κόκκων. Πυροσυσσωμάτωση. Υαλοποίηση. Χημικές αντιδράσεις. Διάβρωση σε υψηλές θερμοκρασίες. Τεχνολογικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων. Γυαλί. Πυρίμαχα. Τσιμέντο. Παραδοσιακά κεραμικά.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5169

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1020

Διδάσκοντες : Γ. Κακάλη, Χ. Αργυρούσης

Εργαστήριο : Γ. Κακάλη, Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη, Χ. Αργυρούσης