Αγγλικά ή Γαλλικά & Τεχνική Ορολογία
Περιγραφή
Εισαγωγή των φοιτητών στην τεχνική ορολογία της επιστήμης των Χημικών Μηχανικών με επεξεργασία (αυθεντικών) τεχνικών κειμένων από ποικίλες πηγές. Εισαγωγή στα γλωσσικά χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκής γραφής. Κατανόηση και ανάλυση τεχνικών αναφορών και περιλήψεων.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5075

Διδάσκοντες : Π. Τόγια