Διαχείριση και Έλεγχος Περιβάλλοντος
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη της συμβολής της διαχείρισης και του ελέγχου του περιβάλλοντος στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Η ανάλυση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης θα συμβάλλει στην κατανόηση όλων των παραμέτρων που παίζουν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του πλανήτη. Η ανάλυση και εφαρμογή, με συγκεκριμένα παραδείγματα, των εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου, η Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (ΟΠΠ), η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), ο Οικολογικός Σχεδιασμός (Ecodesign) και το οικολογικό σήμα θα έχουν άμεση συμβολή στην σύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας με το περιβάλλον και με εφαρμοσμένες μεθόδους προστασίας του.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5244

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1038

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Λοϊζίδου, Αικ.Ι. Χαραλάμπους