Ηλεκτροτεχνία
Περιγραφή
Θεμελιώδεις αρχές ηλεκτρομαγνητισμού, ηλεκτρικών ποσοτήτων, κυκλωμάτων, σημάτων. Νόμοι Κirchhoff, στοιχεία κυκλωμάτων, ενέργεια και ισχύς, γραμμικά στοιχεία. Βασικές αρχές ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων, θεωρήματα (διαίρεση τάσης και ρεύματος, επαλληλία, σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα, ισορροπημένες γέφυρες, Kenelly, Millman, Thevenin, Norton, μετασχηματισμός πηγών). Στοιχειώδη μεταβατικά φαινόμενα για κυκλώματα πρώτης τάξης. Μόνιμη ημιτονοειδή κατάσταση (χρήση phasors, μιγαδική, πραγματική και άεργος ισχύς, θεωρήματα). Τριφασικά κυκλώματα (συμμετρικά φορτία, μέτρηση ισχύος). Στοιχεία μηχανών και κινητήρων.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5019

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1052

Διδάσκοντες : Γ. Ματσόπουλος, Α. Παναγόπουλος