Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα Αγοράς
Περιγραφή
Η ανάλυση και η έρευνα της αγοράς και του ανταγωνισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναγκαίας διοικητικής και οικονομικής γνώσης που πρέπει να έχει ο σύγχρονος μηχανικός. Άλλωστε, η πράξη έχει αποδείξει ότι κάθε τεχνολογική ιδέα ή/και λύση δοκιμάζεται τελικώς στην αγορά ή ευρύτερα με τη χρήση της. Επιπροσθέτως, στις σύγχρονες κοινωνίες, η αγορά αποτελεί μαζί με το κράτος και την επιχείρηση θεμελιώδεις οικονομικούς θεσμούς. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι, διαφορετικές θεωρητικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις των αγορών, η δομή, οι μορφές και τα είδη της αγοράς (καταναλωτικές, βιομηχανικές κ.α.), το πλαίσιο ανάλυσης του ανταγωνισμού μέσω του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων του Porter, η ρύθμιση μιας αγοράς (regulation), οι αγορές της τεχνολογίας (markets for technology). Ειδικότερα, εξετάζεται η λειτουργία του μάρκετινγκ, των τεχνικών πωλήσεων και των προμηθειών στο πλαίσιο μιας επιχείρησης και παρουσιάζονται τα εργαλεία της έρευνας της αγοράς και του μάρκετινγκ όπως είναι οι μέθοδοι πρόβλεψης και εκτίμησης της ζήτησης τα συστατικά του μείγματος μάρκετινγκ (Προϊόν, Τιμή, Προώθηση, διανομή), η διεργασία τμηματοποίησης- στοχοθέτησης- τοποθέτησης ενός προϊόντος στην αγορά, ο Κύκλος Ζωής ενός προϊόντος, η Έρευνα Αγοράς (ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι, ο ρόλος του Διαδικτύου), η διαδικασία κοστολόγησης- τιμολόγησης ενός προϊόντος, ο σχεδιασμός ενός νέου προϊόντος και η διαχείριση της καινοτομίας, τα marketing metrics κ.α.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5286

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1034

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_8/FTM/5286_COMPET_RESEARCH_EX8.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Τσακανίκας

Εργαστήριο : Ι. Καστέλλη, Α. Πρωτογέρου