Σχεδιασμός Χημικών Προϊόντων
Περιγραφή
Το μάθημα αυτό σας εισάγει στο σχεδιασμό χημικών προϊόντων. Στο μάθημα «Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών» (σε άλλα προγράμματα Χημικής Μηχανικής ονομάζεται «Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών») η βασική ερώτηση είναι πώς να κατασκευαστεί ένα χημικό προϊόν. Στο μάθημα «Σχεδιασμός Χημικών Προϊόντων» η βασική ερώτηση είναι ποιό προϊόν πρέπει να κατασκευαστεί. Οι ερωτήσεις αυτές συχνά βρίσκονται μπροστά στο χημικό μηχανικό που εργάζεται στη βιομηχανία. Όπως και το αντίστοιχο μάθημα του σχεδιασμού διεργασιών, το μάθημα αυτό είναι σύνθεση των γνώσεων που παίρνει ο σπουδαστής από μαθήματα προηγουμένων ετών.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5265

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/cpd

Διδάσκοντες : Δ. Χατζηαβραμίδης