Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών της εμβάθυνσης με τη δυνατότητα της χρήσης βιολογικών πρώτων υλών, κυρίως φυτικής προέλευσης, και ειδικότερα με τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση αυτή. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό των αντίστοιχων εφαρμογών.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5186

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/bpy/

Διδάσκοντες : Α. Βλυσίδης, Δ. Χατζηαβραμίδης

Εργαστήριο : Α. Βλυσίδης, Γ. Λυμπεράτος, Δ. Χατζηαβραμίδης