Βιοχημική Μηχανική
Περιγραφή
Η εκπαίδευση στα αντικείμενα της ανάλυσης, του σχεδιασμού, του ελέγχου και της βελτιστοποίησης βιοδιεργασιών. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται τα βασικά εργαλεία της χημικής μηχανικής στο σχεδιασμό και στη λειτουργία βιοαντιδραστήρων κυττάρων και ενζύμων.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5187

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/bioengineering/

Διδάσκοντες : Δ. Κέκος, Γ. Λυμπεράτος