Επικοινωνία
Untitled Document

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
FAX : +30 210 772 3304
email : secretariat@chemeng.ntua.gr
Τηλέφωνα
Προϊστάμενη Γραμματείας: Αγγελική Μάνεση (+30) 210772 1128

Προπτυχιακά θέματα: Αλέξανδρος Παπαδημητρίου (+30) 210772 1134, Παγώνα Ψαθά (+30) 210772 4226

Μεταπτυχιακά θέματα: Γεωργία Σηφάκη (ΔΠΜΣ) (+30) 210772 2248, Ελένη Καραμέτου (ΥΔ) (+30) 210772 1502

Θέματα μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ: Ανδριάνα Πουλικάκου (+30) 210772 2394

Κλητήρας: Μαρία Κολοβού (+30) 210772 3062