Διακρίσεις-Επιτεύγματα


Το πρόγραμμα EsSENce-COST ξεκίνησε και επίσημα! Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (COST) είναι ένας χρηματοδοτικός οργανισμός για τη δημιουργία ερευνητικών δικτύων, τα ονομαζόμενα COST Actions. Μέσω των δικτύων αυτών προσφέρεται ένα ανοιχτό πεδίο  συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και πέραν  αυτής,  δίνοντας ώθηση στις εξελίξεις της έρευνας και της καινοτομίας. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 45.000 ερευνητές συμμετέχουν στις δράσεις του δικτύου COST, ανεξάρτητα από το στάδιο της καριέρας τους, τη χώρα καταγωγής τους ή τους τομείς ενδιαφέροντός τους.

Στόχος του προγράμματος EsSENce, είναι η ανάπτυξη ενός επιστημονικού και τεχνολογικού κόμβου καινοτομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εστιάζοντας σε υψηλής απόδοσης σύνθετα υλικά με βάση τον άνθρακα, με έξυπνες ιδιότητες για προηγμένες εφαρμογές αισθητήρων.

Την τελευταία πενταετία, η ζήτηση για προηγμένα σύνθετα υλικά, ενισχυμένα με προσθήκη υλικών και νανοϋλικών με βάση τον άνθρακα, αυξάνεται σταθερά, με εκτίμηση συνεχούς αύξησης, κατά τουλάχιστον 10% ετησίως έως το 2025. Οι περισσότερες από τις εκτιμήσεις σχετικά με τον τομέα των νανοϋλικών, προβλέπουν μια σημαντική ανάπτυξη της αγοράς για τα επόμενα χρόνια, με συνολικές τιμές σύνθετου ρυθμού ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) μεταξύ 12–25%, ενώ αντίστοιχη αύξηση αναμένεται για την αγορά των  νανοσύνθετων υλικών με CAGR 24. 2% την περίοδο 2019-2025.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα EsSENce ενθαρρύνει τη διεπιστημονική εργασία για μια πιο αποτελεσματική ανταλλαγή γνώσης και θα συμβάλει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε νέες τεχνολογίες για νανοσύνθετα υλικά υψηλής απόδοσης για εφαρμογές αισθητήρων. Επιπλέον, ευνοείται η κινητικότητα των ερευνητών (Training Schools, Βραχυπρόθεσμες Επιστημονικές Αποστολές, Workshops, σεμινάρια, κ.τ.λ.) και τέλος, επιτυγχάνεται η δικτύωση με διεθνείς οργανισμούς και συλλόγους, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μοντελοποίησης Υλικών (EMMC), το Carbon Fibers Clusterκαι το Advanced High-Performance Cluster ή συνέδρια με επικαλυπτόμενα θέματα.

Ο Πρόεδρος της δράσης EsSENce Κωνσταντίνος Χαριτίδης (Εργαστήριο RNano, ΕΜΠ, Ελλάδα), η Αντιπρόεδρος Chiara Pernechele (Dallara Automobili, Ιταλία) καθώς και όλα τα 93 μέλη MC και αναπληρωτές από 33 χώρες, σας ενθαρρύνουν να συμμετάσχετε στη δράση! 

Για πληροφορίες: