Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Τo βραβείo του Iδρύματος Τιφτιξή, για το ακαδ. έτος 2014-2015,  απονέμεται στη φοιτήτρια

Άννα-Μαρία Τσακίρογλου, με μέσο όρο βαθμολογίας στο 9ο εξάμηνο 9.33.

Το βραβείο, ύψους 2.819.61 €, απονέμεται σ’έναν Έλληνα φοιτητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών ο οποίος είναι άριστος και οικονομικά ασθενής και φοιτά στα τελευταία, πριν του πρώτου, έτη σπουδών.