Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Ο Καθηγητής Δημήτρης Χατζηαβραμίδης εξελέγη Fellow of the American Institute of Chemical Engineers (ΑIChE) – η υψηλότερη βαθμίδα μέλους του AIChE. H απόφαση της εκλογής του συνοδεύεται από το ακόλουθο λεκτικό: 

This honor testifies to the high esteem in which you are held by your peers for your distinctive professional accomplishments and contributions”.