Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Υ. Ζαννίκου
  Λ. Καραογλάνογλου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
  Γ. Αναστόπουλος
  Β. Γιάννου
  Ε. Δερμεσονλούογλου
  Μ. Κομιώτου
  Δ. Κορρές
  Δ. Κουλλάς
  Θ. Λυμπεροπούλου
  Σ. Μάη
  Δ. Μάμμα
  Ε. Μπαραμπούτη
  Κ. Παπαδοπούλου
  Π. Σχοινάς
  Δ. Τσιμογιάννης
Διοικητικό Προσωπικό
  Γ. Παπαζησίμου