Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Π. Κατσιαρδή
  Ε. Μανώλη
  Π. Μιχαηλίδης
  Ι. Τζιγκουνάκης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
  Γ. Αραμπατζής
  Φ. Δογάνης
  Ν. Καλογερόπουλος
  Ι. Καστέλλη
  Ε. Κορωνάκη
  Β. Λούλη
  Ν. Μανδέλλος
  Χ. Μπουκουβάλας
  Α. Νικολακόπουλος
  Θ. Ξενίδου
  Ν. Παναγιώτου
  Γ. Παππά
  Α. Πρωτογέρου
  Ι. Σέμπος
  Α. Σπυρόπουλος
  Ε. Τζιράκης
  Κ. Χατζηλυμπέρης