Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
  Δ. Βασιλακόπουλος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
  Α. Αβραμίδης
  Α. Αλτζουμαΐλης
  Α. Γεωργιάδου
  Π. Γύφτου
  Α. Καραμπέρη
  Σ. Κάρμα
  Ζ. Κατσανεβάκη
  Φ. Κουρμούσης
  Δ.Κ. Μαλαμής
  Λ. Μενδρινός
  Α. Μικέδη
  Κ. Μουστάκας
  Κ. Μπαλτά
  Α. Παπαδόπουλος
  Λ.Α. Τσακανίκα
Διοικητικό Προσωπικό
  Ρ. Δοντά
  Α. Σγουροβασιλάκη