Καθηγητές
  Ε. Γρηγοροπούλου
  Ι. Ζιώμας
  Ι. Καλογήρου
  Α. Κοκόσης
  Χ. Κυρανούδης
  Κ. Μαγουλάς
  Ζ. Μαρούλης
  Α. Μπουντουβής
  Ν. Παπαγιαννάκος
  Χ. Σαρίμβεης
  Κ. Φιλιππόπουλος
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Ε. Βουτσάς
  Μ. Κροκίδα
  Γ. Μαυρωτάς  (Σε αναστολή καθηκόντων)
Επίκουροι Καθηγητές
  Α. Παπαθανασίου
  Α. Τσακανίκας