Καθηγητές
  Γ. Κακάλη
  Κ. Κόλλια
  Μ. Λοϊζίδου
  Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη
  Α. Παππά
  Μ. Σταθερόπουλος
  Ν. Τζαμτζής
  Σ. Τσιβιλής
  Αικ.Ι. Χαραλάμπους
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Α. Δέτση
  K. Κορδάτος
  Μ. Μπουρουσιάν
  Ε. Παυλάτου
  Σ. Χαμηλάκης
Λέκτορες
  Φ. Τσόπελας