11-01-2018
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών θα γίνει την ημέρα που έχει οριστεί για την εξέταση του μαθήματος (1.2.2018), στις 9.30 π.μ. στο μικρό PC-Lab. Οι ομάδες που επιθυμούν να εξεταστούν κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο, θα πρέπει να έχουν στείλει την γραπτή εργασία τους μέχρι και την παρασκευή 26.1.2018, στη διεύθυνση tscope@chemeng.ntua.gr.
11-01-2018
Εκκρεμότητες με εργαστηριακές ασκήσεις
Όλοι οι φοιτητές καλούνται να καλύψουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις πιθανές εκκρεμότητές τους ως προς τις υποχρεώσεις τους στα εργαστήρια (αναπληρώσεις, εξετάσεις στο εργαστήριο, παράδοση εκθέσεων κτλ.), κατά την εβδομάδα των αναπληρώσεων (15-19.1.2018).
15-12-2017
Διόρθωση προγράμματος εργαστηρίων
Η τελευταία εργαστηριακή ημέρα (7η), είναι την Παρασκευή, 12.1.2018, κι όχι την Πέμπτη, όπως εκ παραδρομής αναγραφόταν στο αρχικό πρόγραμμα των Εργαστηριακών Ασκήσεων.