ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΤΜΟΥ-ΥΓΡΟΥ / ΚΥΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
  cubic Eos VLE.pdf
Βασικοί Υπολογισμοί ΙΦ - Σχεδιασμός Αποστακτικών Στηλών (UPDATED)
  Flash_DISTIL.pdf
Διαμοριακές Δυνάμεις (NEW)
  Intermolecular Forces.pdf
Πίνακες Lee-Kesler
  pinakes_Lee-Kesler.pdf
Αντιδράσεις
  Reactions.pdf
Ισορροπία Φάσεων Ατμών Υγρού - Χαμηλές Πιέσεις
  VLE_low P.pdf
Ισορροπία Φάσεων Ατμών Υγρού - Υψηλές Πιέσεις
  VLE_high P.pdf
Ιδιότητες Μιγμάτων (1)
  Mixtures Properties_1.pdf
Μερικές Γραμμομοριακές Ιδιότητες
  Partial Molar Properties.pdf
Πρόρρηση Θερμοδυναμικών Ιδιοτήτων Μιγμάτων - Διαφάνειες Μαθήματος
  Mixtures Properties_2.pdf
Προγράμματα από το CD του βιβλίου "Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής" D.P.Tassios
  Tassios_app.rar
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  askhseis.pdf
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΤΜΟΥ-ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΚΥΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  cubic Eos VLE.pdf
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΤΜΟΥ-ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  act coeff models.pdf
Ιδιότητες των μειγμάτων
  Chapter 11_pages 349-353.pdf