Μαθήματα

συντονιζόμενα στην Μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής

1Ρύθμιση Διεργασιών (8ο Εξάμηνο)

Σκοπός: Εισαγωγή στην Ανάλυση και Αυτόματη Ρύθμιση Δυναμικών Συστημάτων - Προσομοίωση και Σχεδιασμός Συστημάτων Αυτόματης Ρύθμισης μέσω H/Y.


1Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής (9ο Εξάμηνο)

Σκοπός: Η εξοικείωση των φοιτητών με μια σειρά από σύγχρονες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην προσομοίωση, ανάλυση και ρύθμιση διεργασιών με έμφαση στη χρήση Η/Υ.