Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) συντονιζεται από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. και συμμετέχουν οι παρακάτω Σχολές του Ε.Μ.Π.:


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Το Δ.Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών", είναι διεπιστημονικό διατμηματικό πρόγραμμα που αποβλέπει στην εκπαίδευση Μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων επιστημόνων, στον τομέα των υλικών. Ο τομέας αυτός αποτελεί σημαντικότατο μέρος της εθνικής οικονομίας μιας χώρας (βιομηχανία, βιοτεχνία κλπ) και σε αυτόν στηρίζεται η ανάπτυξη και άλλων οικονομικοτεχνικών δραστηριοτήτων (ενεργειακός τομέας, κατασκευαστικός τομέας κλπ).

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα παρέξει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να "γεφυρωθεί" το κενό που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Έτσι θα καταστεί δυνατή η κατανόηση και η αφομοίωση της σύγχρονης τεχνολογίας των υλικών και η αποτελεσματική εφαρμογή της στους διαφόρους τεχνικούς κλάδους. Επιπλέον, η συγκρότηση τέτοιων σπουδών θα δώσει νέα ώθηση στην έρευνα των υλικών και στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών, μεθόδων και τεχνικών στη χώρα μας.

Το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι πολύ ευρύ, καθόσον καλύπτει πλήθος υλικών (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή κλπ) και ταυτόχρονα εξετάζει αυτά από την οπτική γωνία "Παραγωγή - Δομή - Ιδιότητες - Εφαρμογές". Με αυτά συνυφασμένος είναι και ο Σχεδιασμός των υλικών.

Το Δ.Π.Μ.Σ.:

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα προσδώσει στους σπουδαστές του επαρκείς γνώσεις, ώστε να στελεχώσουν τους εξής τομείς:

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας